Hersen-pacemaker moet dokter spelen /reageer

Hersen-pacemaker moet dokter spelen

Parkinson bestrijden met behulp van een soort hersen-pacemaker? Dat is wel de bedoeling van Sapiens, of Sapiens Steering Brain Stimulation, zoals de startup voluit heet. Met een voor Nederlandse begrippen royale eerste financieringsronde van dertien miljoen euro afkomstig van Wellington, Edmond de Rothschild investment en de Nederlandse life science-investeerder LSP kan het bedrijf even vooruit. Philips en probefabrikant Neuronexus, die als onderzoekspartner optrad, krijgen een minderheidsbelang.

Exacter, sneller

De technologie werd de afgelopen jaren ontwikkeld in de boezem van Philips Research. Het draait om deep brain stimulation (DBS), waarbij als een soort hersen-pacemaker een batterij elektrodes in het hersenweefsel worden geplaatst die in een bepaalde frequentie stroompulsen afgeven. Zo zouden symptomen van Parkinson, epilepsie en ernstige vormen van depressie en dwangstoornissen kunnen worden tegengegaan.

De methode van Sapiens verschilt in zoverre van wat nu op de markt is, dat de plaatsing van de elektrodes en het inregelen van de pulsen exacter en sneller kunnen gebeuren. Dat verkleint het risico op bijwerkingen door een onnauwkeurige plaatsing. “Vanwege het risico op die bijwerkingen zien neurologen de ingreep als last resort. Als je dat kunt oplossen, kun je een veel grotere markt bestrijken’, vertelt Sjaak Deckers, medeoprichter en CEO van Sapiens, tegen het blad Bits & Chips.

Het hart van het nieuwe product is een probe van een centimeter lang met rondom 64 elektrodes van slechts enkele honderden micrometer in doorsnede. Dat is veel kleiner en talrijker dan nu gangbaar. Dat maakt het mogelijk om nauwekeuriger te stimuleren. Bovendien zitten er geen metalen in de Sapiens-probe verwerkt die van invloed kunnen zijn op MRI-scans. Niet onbelangrijk, want met MRI-beelden is het mogelijk de probe beter aan te brengen dan met de huidige procedure, die min of meer trial and error verloopt.

Nog geen marktintroductie

Sapiens zal zijn apparatuur - de probe, de pulsgenerator en de aansluiting op een MRI-scanner - in eerste instantie zelf produceren met lithografische en dunnefilmtechnieken. Het ontwerp is nu uitgebreid getest in het lab. Met de investering schat de spin-off over een paar jaar proeven op mensen te kunnen uitvoeren en goedkeuring te krijgen van de Europese autoriteiten voor de vermarkting. Voor de sales en marketing heeft het een vestiging geopend in München, gelegen in de belangrijke Duitse afzetmarkt. Als eerste toepassing zet het in op de behandeling van Parkinson.

De Philips-spin-off heeft een typisch life science-karakter: de komende jaren valt er nog niet te denken aan de marktintroductie, en zal het bedrijf klein blijven door veel uit te besteden. Momenteel bestaat Sapiens uit zeven man, al neemt het met de nieuwe kapitaal ontwikkelaars aan.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Techbusiness

Techbusiness.nl belicht de businesskansen van technologie voor ondernemers en managers.