Het huis van de toekomst draait op waterstof /4 reacties

Het huis van de toekomst draait op waterstof

Schone energie uit zon en wind en door gebruik van hydrogen, oftewel waterstof, het lijkt een sprookje. Sommigen vinden het, zelfs als het al lukt, een dure aangelegenheid. Maar er zijn enkele pioniers op dit gebied die aantonen dat het wel degelijk mogelijk is om een huis (ook bestaand) volledig te laten draaien op schone energie, met het overschot de auto vol te tanken en de rest op te slaan.

Zonnepanelen

In landen met veel zon zou al volstaan kunnen worden met het aanbrengen van uitsluitend zonnepanelen. Voor landen met weinig zon, zoals Nederland, is het rendement van zonne-energie nog relatief laag en zijn verdere ontwikkelingen noodzakelijk om de kosten dichter bij de huidige olieprijs te brengen. Maar als deze toepassingen worden gebruikt in landen en gebieden met wel voldoende zonne-uren, heeft de wereld in zijn totaliteit er toch een groot voordeel aan.
Nieuwe vindingen, die enerzijds de kosten van de zonnecellen in de panelen al sterk doen dalen en anderzijds voor een hogere opname van zonnewarmte zorgen, maken dat de panelen wellicht binnen een redelijke termijn wel rendabel zijn. Uiteraard dient een en ander dan tevens grootschaliger te gebeuren dan nu het geval is.

Groot-Brittannië

Het Britse bedrijf IMT belooft ons dat er - ook kostenmatig, door gebruik van goedkopere materialen - van een doorbraak sprake is in het gebruik van hydrogen-energie.

Het is nu mogelijk elektriciteit te verkrijgen uit onder meer wind en zon voor alle doeleinden, binnen– en buitenshuis, te gebruiken en op te slaan. Dit laatste geldt ook voor de restcapaciteit. Op deze wijze heeft men dus ook een ‘energievoorraad’. Door middel van een ‘electrolyser’ kan de auto worden volgetankt. Een eigen tankstationnetje dus. Door grootschalig gebruik van deze energie zal men op termijn steeds onafhankelijker worden van olie en andere fossiele brandstoffen, is de verwachting.

VS

Hoewel inmiddels enkele grote bedrijven aldaar millieubewust bezig zijn, komen in de Verenigde Staten dit soort initiatieven veelal ook van particulieren. Een mooi voorbeeld hiervan is Michael Strizki (zie YouTube-video). Zijn huis wordt volledig gevoed door energie verkregen uit zonnepanelen en wind. Behalve verwarming, warm water, verlichting en elektriciteit voor de oven, de wasmachine en allerlei andere elektrische apparatuur, loopt zijn auto ook op deze schone brandstof.
Daarnaast slaat hij de energie die niet gebruikt wordt (overcapaciteit) in tanks op, waardoor er een reservevoorraad wordt gevormd voor circa drie weken. Hij ontkent overigens niet dat de kosten van zijn project tamelijk omvangrijk waren.

Concurreren

Uit diverse berichtgevingen over deze materie blijkt dat de verwachting is dat met grootschaliger gebruik, meer gezamenlijk onderzoek en verdere ontwikkeling, deze schone energie uiteindelijk kan concurreren met energie verkregen uit fossiele brandstof. Maar hoe goed deze aanpak voor het milieu ook is, het blijkt dat overheden en ook grote bedrijven pas echt gaan meedoen als er voldoende economisch rendement te behalen is.