Het huis van de toekomst draait op waterstof /4 reacties

China

Een land waarvan je niet zou verwachten maar dat mee voorop blijkt te lopen als het gaat om de productie van schone energie, is China. En dit niet alleen om de wereld te ‘pleasen’ tijdens en rond de Olympische spelen, maar vooral voor de lange termijn.
In dit immens grote land wordt het ook meteen grootschalig aangepakt. Eind 2006 bijvoorbeeld waren in China al zo’n 100 miljoen vierkante meter zonnepanelen in gebruik. In 2010 moeten dat er 150 miljoen zijn.
Niet verwonderlijk is in dit verband dat China inmiddels de grootste producent is van zonnepanelen.

Stad van de Toekomst

RizhaoDerhalve kun je in dit land ook niet spreken van het huis van de toekomst, maar een stad van de toekomst! Een voorbeeld van zo’n stad van de toekomst is Rizhao. Reeds eerder dit jaar werd bekend dat in deze stad met ongeveer 3 miljoen inwoners, gelegen in de Noordelijk provincie Shandong, bijna alle huizen (99%) zijn voorzien van zonnepanelen. Behalve voor warm water en verwarming wordt deze schone energie ook gebruikt voor verkeerslichten, straat -en parkverlichting.

Samenwerking

De totale oppervlakte van deze zonnepanelen is een half miljoen vierkante meter. Het opmerkelijke van dit verhaal is dat het hier niet eens zo’n grote Chinese stad betreft en dat het gemiddelde inkomen aldaar zelfs wat lager ligt dan in de omliggende plaatsen. Het was de intense samenwerking tussen de provinciale overheid, die het onderzoek en de verdere ontwikkeling van zonnepanelen subsidieerde, de plaatselijke zonnepanelenindustrie en de gemeente die alles op alles zette om er een succes van te maken.
De kosten van het verwarmen van water via zonnepanelen liggen inmiddels op hetzelfde niveau als die van de gewone elektrische waterverwarmers.

Chinese zonne-energiekennis als ontwikkelingshulp

Het feit dat Chinese wetenschappers reeds enige honderden technici uit diverse Afrikaanse en andere ontwikkelingslanden hebben getraind op het gebied van de zonne-energietechniek, mag toch wel opmerkelijk worden genoemd. Temeer omdat er plannen bestaan om dat aantal uit te breiden tot 10.000. Het zal voornamelijk gaan om kleinschalige projecten voor generatoren, warmte en irrigatie, alles opgewekt door zonne-energie.