Het huis van de toekomst draait op waterstof /4 reacties

Nederland

Gelet op de berichtgeving hierover ligt Nederland bijvoorbeeld in vergelijking met Duitsland op dit gebied nog behoorlijk achter, althans wat de inbreng van de overheden betreft.

De aanpak van de EU, recentelijk in het nieuws, die gericht is op een flink percentage minder CO2 uitstoot, lijkt voor een kentering te gaan zorgen. In dit verband worden er bijvoorbeeld door de EU in een aantal jaren tijd miljarden euro’s gestoken in Concentration Solar Power en daaraan gerelateerde technieken.
Schone energieën die allen tot doel hebben de CO2 uitstoot fors terug te dringen.

Van de hiervoor verkregen subsidies voor diverse projecten, zijn Nederlandse organisaties er voor ruim 10% bij betrokken. Deze projecten zijn opgenomen in een zogeheten Framework, dat loopt van 2007 tot 2013.

Marktwerking

Men name de concurrentiestrijd die lijkt te zijn losgebarsten kan ervoor zorgen dat de ontwikkelingen nog sneller zullen gaan en de ‘marktwerking’ in dit geval een zegen blijkt te zijn. Niemand wil immers in deze race ‘achteraanhobbelen’ en daardoor het predikaat opgeplakt krijgen dat impliceert dat het milieu door hen niet serieus wordt genomen.
Een mooi voorbeeld hierbij is de auto-industrie, waarbij sommige fabrikanten die niet zo’n haast maakten met de hybride auto nu aan een inhaalslag bezig zijn en alsnog een dergelijke schone auto versneld op de markt brengen.

Omdat alle bovengenoemde ontwikkelingen razendsnel gaan en het bovenstaande eigenlijk wederom een momentopname is, is het interessant deze ontwikkelingen verder te volgen. Vervolgartikelen op deze uitgebreide materie zullen dan ook zeker niet uitblijven.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.