Reacties/ Het huis van de toekomst draait op waterstof


charly (15 oktober 2007, 13:12)

dit is al héél oud nieuws he kameraden??

Gerard Ringenaldus (22 oktober 2007, 14:53)

Hartelijk dank voor de reaktie.

Blij te horen dat dit nieuws bij u al bekend is, in mijn directe omgeving merk ik helaas nog vaak weinig van.

Verder is oud natuurlijk erg relatief, b.v. in de USA wordt jaarlijks, nu al voor de 12e keer, de landelijke "Solardag" gehouden.

Dit om zo veel mogelijk Amerikanen te laten zien wat er in hun Staat en ook in de overige Staten van de USA al op dit gebied tot stand is gebracht.

(ondanks de moderne media van nu, is dit toch nog nodig!)

Voor sommigen zal dit allemaal ook "erg oud nieuws" zijn, maar het zorgt er telkens ook voor dat steeds meer "nieuwe mensen" zich een beeld kunnen vormen over de verscheidenheid en vooral de schaal waarop de hernieuwbare energie reeds wordt toegepast.

In het licht van de problematiek over de opwarming van de aarde is het

in mijn beleving, gezien het "oplossende karakter ervan" (we staan natuurlijk nog aan het begin), een soort positieve berichtgeving waar we nooit genoeg van kunnen krijgen.

Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar nieuwe actuele ontwikkelingen op dit gebied. Het kan van mij dan ook niet snel genoeg gaan.

John (4 november 2007, 19:45)

Het is uiteraard mogelijk een compleet huis van energie te voorzien met waterstof als de basis. Dat is niets nieuws.
Het probleem is natuurlijk hoe "maak" je dat waterstof, want waterstof is niet iets dat je als grondstof wint. Ja je kan het door middel van electrolyse van water maken, maar dat kost stroom.
Als die stroom uit een met fossiele brandstof gestookte centrale komt, dan ben je natuurijk niet goed bezig.
Als die stroom van een kernenergiecentrale komt, dan zit je mijns inziens op de goede weg maar traditionele kernenergie dat willen we niet, dus dat is ook geen oplossing.
Als die stroom van zonnecellen komt dan is dat een wassen neus. Reden: voor de meeste zonnecellenpanelen die je vandaag de dag koopt heeft het meer energie gekost dan wat die dingen ooit zullen opbrengen, dus dat is jezelf vor de gek houden. 50 jaar research aan zonnecellen heeft hierin
maar bitter weinig verandering gebracht dus daar verwacht ik niet veel meer van voor de volgende 50 jaar.
Wat als die stroom van windenergie komt? Windmolens hebben na meer dan 40 jaar ook niet echt een oplossing opgeleverd. Ze zijn te duur; te onderhoudsgevoelig; maken lawaai en leveren horizonvervuiling op. Om nog maar niet te spreken over de tientallen miljoenen vogels die zich elk jaar te pletter vliegen tegen die molens.
Ik zie maar twee oplossingen die echt perspectief openen. De eerste is om water te spliten in waterstof en zuurstof middels extreme hitte. Dit kan gedaan worden middels kerncentrales die werken volgens het "fast neutron" principe. Dit is een verbeterde vorm van de "fast breeder". Deze vorm van kernenergie maakt het mogelijk waterstof te maken via deze directe methode. Voor een betere uitleg van de Fast Neutron reactor zie http://www.nationalcenter.org/NuclearFastReactorsSA1205.pdf
Een tweede methode, zo mogelijk nog veelbelovender is om water te splitsen in H2 en O2 gebaseerd op dezelfde principes die fotosynthese mogelijk maakt in planten. Deze methode maakt het mogelijk water te
splitsen met zonlicht, zonder omwegen. Het rendement is veelbelovend, dicht bij de 60% moet mogelijk zijn. Een aanzienlijke stap voorwaarts vergeleken met een traditionele zonnecel: Die laatste haalt de
20% nog niet eens. Zie: http://www.futurehi.net/archives/000159.html
Een ding zou in de energiediscussie duidelijk moeten zijn: Windmolentjes en traditionele zonnecellen zijn niet de oplossing, omdat dit niet op te schalen is. Ze zijn niet in staat om de huidige (en toekomstige) energiebehoefte te dekken. Ook is het dom te veronderstellen dat de oplossing van
energiebesparing komt. U hoort mij niet zeggen dat het een slechte zaak is om energie te besparen en efficiencyverhoging na te streven, integendeel. Maar het is naief te veronderstellen dat onze moderne samenlevingen uiteindelijk minder energie zullen gaan gebruiken dan vandaag.
De oplossingen moeten komen van schaalbare energieopwekkingmethodes. En voor mij betekent dat moderne kernenergiemethodes gebaseerd op de fast neutronreactor, alsmede zonnenenergie volgens de directe
methode gebaseerd op artificial photosynthesis.
De rest is "spielerei", zoals mijn vader dat placht te zeggen! bc1335@gmail.com

Erik Wannee (27 november 2008, 21:41)

Bekende denkfout: Doen alsof waterstof een energieBRON is.
Het is slechts een energieDRAGER, en dan nog een erg slechte ook.
Waterstof bevat per volume0inhoud veel minder energie dan bv. aardgas, het is extreem explosief en het lekt/diffundeert ook nog door bijna alle materialen heen omdat de moleculen zo klein zijn. En tot overmaat van ramp tast het die materialen ook nog eens aan.
Ik denk dat ik een veel betere energiedrager ken, waarvan de infrastructuur ook nog eens overal in ons land aanwezig is: elektriciteit!

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje