Het Nieuwe Werken loont: bijna twee miljard euro per jaar /reageer

Het Nieuwe Werken loont: bijna twee miljard euro per jaar
  • door: Redactie Sync
    over: personeel, productiviteit, beleid
    op: 9 november 2011
  • Thuiswerken levert de samenleving miljarden aan baten op en een stijging van het BNP

  • Door minder reistijd, is er meer werktijd en door 3,5 miljard minder autokilometers gaat de volksgezondheid vooruit

Als in 2015 twintig procent van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren.

Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit op tot bijna drie miljard en een structurele stijging van het BNP met 1%. Dat concludeert PwC in de eerste Verkenning van de macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken, uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu in het kader van de Week van het Nieuwe Werken. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met ECP-EPN. Op dit moment bestaat tien procent van de beroepsbevolking uit ‘nieuwe werkers’.

Meer tijd voor werk

Tweederde van de baten komt tot stand door het sterk terugdringen van de hoeveelheid reistijd. De gemiddelde Nederlander reist 54 minuten per werkdag van huis naar werk en terug. Dat is het hoogste gemiddelde van Europa. Door meer thuis te werken en minder te reizen, houden mensen tijd over. De verwachting is dat ongeveer de helft van deze tijd effectief aan werk zal worden besteed, en de andere helft aan meer ontspanning.

Als twintig procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, zal het aantal auto’s op de weg verminderen met 180.000 per werkdag. Dat scheelt 3,5 miljard autokilometers. Dit zal leiden tot minder files, minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers en minder CO2-uitstoot, zo concludeert het rapport. Het Nieuwe Werken kan leiden tot permanent ‘vakantie-verkeer’ op de weg en tot positieve effecten op de volksgezondheid. De baten van minder verkeersongelukken en minder CO2-uitstoot door het verkeer zijn 117 miljoen euro in 2015.

Naast mobiliteitsvoordelen zal Het Nieuwe Werken eveneens zorgen voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie. Met name kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen profiteren van flexibel- en thuiswerken. Geschat wordt dat uit deze groep 8.300 mensen extra tot de arbeidsmarkt zullen toetreden.

Pas op voor overwerk

Het Nieuwe Werken kent ook aandachtspunten. Door veel thuis te werken kan het contact met collega’s verwateren en thuiswerken kan leiden tot meer overwerk. Het is daarom belangrijk dat Het Nieuwe Werken niet van bovenaf wordt opgedrongen aan werknemers, maar dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen. Het Nieuwe Werken gaat tenslotte over meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

In de Week van Het Nieuwe Werken worden zowel werknemers als managers uitgedaagd om te experimenteren met deze nieuwe manier van werken. Via de campagnesite www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl kunnen werknemers en werkgevers zich aanmelden voor workshops, master classes en excursies naar flexkantoren en bedrijven die Het Nieuwe Werken al volledig hebben ingevoerd.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.