Nieuws/ Homo's hebben dezelfde hersenen als het andere geslacht /reageer

door: Marjon Vinck
over: biologie, geneeskunde, psychologie
op: 20 juni 2008

Homoseksualiteit is nog altijd een heet hangijzer in sommige culturen en wordt daar vaak nog steeds niet geaccepteerd. Men ziet het daar vooral als een geestelijke afwijking die genezen kan worden of juist moet worden bestraft. Uit onderzoek van het Karolinska Institute (Stockholm, Zweden) blijkt de onjuistheid van deze opvatting, want homoseksualiteit is wel degelijk biologisch bepaald. Delen van de hersenen van homoseksuele mannen en vrouwen zijn gelijk aan die van heteroseksuele mannen en vrouwen van het tegenovergestelde geslacht, zo meldt New Scientist.

Hersenscans

Al eerder wezen studies uit dat er verschillen zijn in hersenactiviteit en inrichting van de hersenen bij homo- en heteroseksuelen, maar deze waren vaak gebaseerd op reacties van proefpersonen bij bepaalde - al dan niet seksuele - prikkels. Ivanka Savic en Per Lindström besloten hier omheen te onderzoeken en maten gegevens die vanaf de geboorte aanwezig zijn in de hersenen. “Wij wilden andere parameters, die niet konden veranderen door onderwijs of andere cognitieve processen”, aldus Savic.

Hiertoe besloten ze eerst om MRI-scans te maken van de hersenen van 25 heteroseksuelen en twintig homoseksuelen van elk geslacht. Hieruit bleek dat heteroseksuele mannen asymmetrische hersenen hebben, terwijl homoseksuele vrouwen hier ook mee te maken hadden. Andersom gold precies hetzelfde: homoseksuele mannen hebben eenzelfde symmetrie als heteroseksuele vrouwen. Daarnaast gebruikten de onderzoekers nog een PET-scan om de bloedsomloop via de amygdala naar andere hersendelen te meten en zo patronen te kunnen herleiden.

Emotionele link

Hieruit bleek dat de patronen ook overeenkomsten aantoonden tussen homoseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen, wat andersom uiteraard ook het geval was. Met name bij eerstgenoemde groep was sprake van een verhoogde doorbloeding van de gebieden die gemoeid zijn met angst, nervositeit en depressie. Dit kan verklaren waarom homoseksuele mannen, net als heteroseksuele vrouwen, meer te maken hebben met stemmingswisselingen en depressies ten opzichte van de rest.

Bij heteroseksuele mannen en lesbische vrouwen werd juist een ander deel van de hersenen extra doorbloed: daar was meer sprake van stimulering van een actiegerelateerd deel van de hersenen in plaats van het emotionele deel dat bij de andere groepen meer aanwezig was.

Andere wetenschappers zijn enthousiast over de ontdekking van Savic en Lindström. Zo zegt Qazi Rahman (Queen Mary College, University of London): “Deze studie demonstreert dat homoseksuelen van beide seksen sterke overeenkomsten laten zien in de symmetrie van het brein. De verschillen in connectiviteit zoals gezien in de amydala zijn het ultieme bewijs.” Toch wil Savic niet al te hoog van de toren blazen met de onderzoeksresultaten: volgens haar is nog lang niet bekend waardoor de verschillen exact worden veroorzaakt en is verder onderzoek dus geboden.

Reageren via Facebook

Reacties