Hybride auto's zijn beter, maar waarom precies? /6 reacties

Hybride auto

Iedereen weet dat hybride auto’s milieuvriendelijker zijn dan gewone auto’s omdat ze minder CO2 uitstoten en minder benzine gebruiken. Ze zijn deels elektrisch, dat is beter voor het milieu. Maar kun je precies uitleggen waarom?

Een hybride auto krijgt al zijn energie uit de brandstof in de tank. De wielen worden deels aangedreven door elektromotoren, maar die krijgen hun energie uit de dynamo die wordt aangedreven door de motor en dus door de brandstof. De accu’s krijgen ook energie door het afremmen, en dat is bewegingsenergie van de auto die eerst is opgewekt door de brandstofmotor en dus door de brandstof. Dus uiteindelijk komt alle energie uit de benzine. Waarom gebruikt een hybride auto dan toch minder brandstof?

Twee redenen

Je zou verwachten dat de websites van voorstanders van hybride auto’s dat haarfijn uitleggen, maar als je googlet blijkt dat een uitleg meestal beperkt blijft tot “het is elektrisch en dus beter”. Als je genoeg googlet, dan vind je twee redenen waarom een hybride auto zuiniger is - redenen die je zelf eenvoudig had kunnen bedenken.

1. Een hybride auto gebruikt geen gewone rem. Een normale rem zet bewegingsenergie van de auto om in warmte die vervolgens aan de lucht wordt afgegeven en verloren gaat. Een hybride auto zet bewegingsenergie om in elektriciteit die in de accu wordt opgeslagen, en even later dus weer gebruikt kan worden om de auto weer te laten wegrijden.

2. Een benzinemotor (of dieselmotor of verbrandingsmotor in het algemeen) is efficient bij bepaalde toerentallen. Bovendien is een benzinemotor in het algemeen zuiniger als ‘ie kleiner is. Maar een kleinere motor rijdt niet fijn, want die laat je heel langzaam optrekken. In een hybride auto is een kleine benzinemotor niet erg, omdat je bij het wegrijden en bij het versnellen de elektromotor “even kan bijschakelen”, zodat je met die kleinere en dus zuinigere motor toch fijne rij-eigenschappen krijgt. Het al dan niet bijschakelen van de elektromotor stelt je ook in staat om de benzinemotor alleen te laten presteren bij toerentallen waarbij ‘ie efficient is.

We zien nu wel een paradox: Als je bij het optrekken de elektromotor inschakelt, gebruik je deels rem-energie, maar ook energie die eerder door de benzinemotor is opgewekt in de dynamo (of beter, de generator). Die energie moet daarna weer worden opgewekt, dus bij een constante snelheid kan het voorkomen dat de hybride auto tijdelijk meer benzine gebruikt dan z’n zusje zonder elektromotor, om de accu weer bij te laden. Toch, over de hele duur van een autorit, gebruikt de hybride auto minder brandstof dan de “gewone” auto.

Zuinig stil staan

Een derde voordeel van een hybride auto dat wel ’s wordt genoemd is het feit dat bij stilstand de benzinemotor niet draait en dus geen brandstof verbruikt. Maar dat kan met een gewone auto ook, en dat doen sommige moderne auto’s ook. Het hybride voordeel lijkt me hierin alleen te liggen in het feit dat de hybride auto onmiddellijk kan wegrijden terwijl de benzine-auto eerst moet starten en dan pas kan wegrijden.

Wat ik me nu afvraag, en wat de reden is dat ik dit stukje schrijf, is waarom niet alle web sites en artikelen over hybride auto’s dit soort dingen uitleggen. Is het zo dat iedereen voetstoots accepteert dat iets dat een elektromotor heeft daardoor beter is voor het milieu, zonder dat je precies weet waarom? Of zou iedereen onmiddellijk zelf bedenken wat ik hierboven heb geschreven?

Eerder heb ik me een dergelijke vraag gesteld, toen de overheid grootscheeps reclame maakte voor “het nieuwe rijden”. De onderzoeken van TNO toonden met zekerheid aan dat als je altijd in de vijfde versnelling rijdt, dat je dan zuiniger rijdt. Maar waarom dat zo is, kon ik nergens vinden. Zou niemand zich dat afvragen? Ik weet zeker dat het nieuwe rijden niet zuiniger is doordat je in de vijfde versnelling rijdt, maar doordat je minder agressief rijdt. Agressief rijden is in de vijfde versnelling immers niet mogelijk.

Sukkelig in z’n twee

TNO heeft geen onderzoek gedaan naar de effecten van “sukkelig rijden” in de tweede versnelling. Mijn stelling hier is dat sukkelig rijden in een lage versnelling precies dezelfde brandstofbesparingen geeft als rijden in een hoge versnelling. Ben ik de enige die het raar vind dat TNO dat niet onderzoekt? Maar goed, daar had ik al ’s over geschreven.

Volgens autoblog.com veroorzaakt een standaard benzine-auto 24 ton CO2 emissie gedurende z’n hele leven, en een hybride auto 21 ton. Dat is inclusief het maken en vernietigen van de auto. Een kleine 15% zuiniger. Als je een hybride auto hebt die je kunt bijladen uit het stopcontact, dan reduceer je de CO2 uitstoot verder tot 19 ton, hetzelfde als een geheel elektrische auto. Die waarden zullen naar ik aanneem nog omlaag gaan als de technologie van hybride auto’s tot hetzelfde niveau is geperfectioneerd als de technologie van benzine-auto’s. En dat is nodig, want volgens een artikel in de LA Times kopen relatief weinig bezitters van een hybride auto weer een hybride, als ze een andere auto kopen.

Reageren via Facebook

Over Christine Karman

Christine werkt sinds 1994 als technologie-expert. Ze heeft aan de wieg gestaan van diverse technologie-bedrijven, en is daarnaast mede-oprichter en bestuurslid bij Meldpunt.
Christine was in 2001 Technology Pioneer bij het World Economic Forum en in 2002 en 2004 jurylid bij de Technology Review 100 op MIT. Ze vervult meerdere adviesfuncties. Momenteel is ze ook associate consultant bij Stratix Consulting. Haar persoonlijke website en blog is christine.nl.
Sinds 2008 bouwt Christine apps voor Android, ze spreekt soms op Android Dev Camps en andere op innovatie en technologie gerichte forums.