ICT-trends en strategieën - according to Gartner /2 reacties

ICT-trends en strategieën - according to Gartner

Welke technologieën en trends gaan de komende drie jaar het succes van bedrijven bepalen? Onderzoeksbureau Gartner zet er 10 op een rijtje. De ICT-onderzoek- en adviesclub daagt alle bedrijven uit deze technologieën in hun strategische planning op te nemen. Maar gelukkig is het ook goed om een trend of technologie juist te negeren. “Het belangrijkste is je de vragen te stellen en proactief te plannen”, zegt vice-president van Gartner, David Cearley.
De 10 van Gartner.

Trend 1 | IT moet groener

De aandacht voor ‘Groene IT’ is in 2007 duidelijk gegroeid en zal in 2008 nog belangrijker worden. Houd dus aankomende wet- en regelgeving in de gaten en zorg voor alternatieven voor data-opslag en extra ruimte in het data-warehouse. Nieuwe wetten kunnen bedrijven danig in de weg zitten, bijvoorbeeld met nieuwe regels inzake elektriciteitsverbruik, CO2-uitstoot en andere milieugerelateerde richtlijnen.
Sommige bedrijven zullen de komende jaren meer sociale verantwoordelijkheid willen nemen, wat tot gevolg kan hebben dat zij andere leverancierskeuzes gaan maken op IT-vlak.

Trend 2 | PBX is dood, leve IP!

Op dit moment gaat slechts twintig procent van alle bedrijfstelefonie via IP. Maar gelukkig zegt tachtig procent van de bedrijven inmiddels te experimenteren met deze vaak kwalitatief betere, maar in ieder geval stukken goedkopere vorm van telefonie.
Gartner verwacht dat in de komende drie jaar het merendeel van bedrijven op IP over zal gaan - de eerste grote verandering in telefonieland sinds de digitale telefooncentrales en de start van de mobiele telefonie.

Trend 3 | BPM organiseert beter

De manier waarop IT-projecten tot stand komen, moet op de kop. Business Process Modeling is het nieuwe buzzword. Gartner vindt dat we de diensten-georiënteerde structuur (service oriented architecture, SOA) en de process-georiënteerde afdelingen moeten samenvoegen. “Het is absoluut noodzakelijk voor succes”.

Trend 4 | Hoera voor Metadata

In 2010 zullen gegevens over klanten, producten en alles wat daarmee samenhangt worden samengevoegd. Er zullen bedrijven ontstaan die zich specialiseren in Enterprise Information Management (EIM)-strategieën.
Management van metadata is een belangrijk onderdeel van het informatiemanagement van een bedrijf. Het maakt optimalisatie, abstractie en semantische reconciliatie van metadata mogelijk. En dat is nodig voor hergebruik, consistentie, integriteit en deelbaarheid van die data.

Trend 5 | Virtualiseren vermindert druk

Virtualisatie-technologieën kunnen het gebruik van de mensen en middelen die nodig zijn voor ICT verbeteren. Ook kan virtualisatie in geval van een veranderende capaciteitsvraag en/of toenemende werkdruk een grotere flexibiliteit bieden. In eerste instantie besparen virtualisatietechnologieën vooral kosten, maar ze leveren ook meer flexibiliteit. Voeg daaraan toe dat je via virtualisatie een groot aantal processen gemakkelijker kunt automatiseren en je gaat als organisatie efficiënter om met mensen en middelen.