Ideeën genoeg, maar hoe bescherm je ze? /2 reacties

Ideeën genoeg, maar hoe bescherm je ze?

Een idee of concept beschermen is lastig. Octrooi- en auteurswetten eisen een behoorlijke mate van uitwerking of concretisering voordat een concept beschermd kan worden. Het idee opschrijven en ergens deponeren (’vastleggen’) biedt meestal maar zeer weinig bescherming.

Middenmoter

Een goed idee kan veel geld waard zijn. Een slimme verbetering voor een product, een concept voor een spel of marketingtechniek of zelfs maar een naam voor een dienst kunnen het verschil maken tussen middenmoter en marktleider. Alleen kan iedereen met zo’n idee aan de haal. Hoe bescherm je nu je idee tegen namaak of imitatie?

Een abstract idee is juridisch niet of nauwelijks te beschermen. Via intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, auteursrecht of merken zijn uitgewerkte ideeën vaak wel van bescherming te voorzien. Ook kan een geheimhoudingsovereenkomst soms handig zijn, zodat een idee kan worden besproken zonder dat de andere partij er zomaar mee vandoor kan gaan.

Registratie of depot van een beschrijving van het idee biedt geen bescherming. Weliswaar ligt daarmee vast op welke datum het idee bestond, maar dat geeft geen juridische rechten.

Mogelijkheden voor bescherming

Technische uitvindingen zijn via een octrooi te beschermen. Voor concepten en formats is auteursrechtelijke bescherming mogelijk. Namen kunnen via het merkrecht worden vastgelegd.

Octrooi voor uitvindingen

Op het gebied van technologische innovatie ontstaan veel ideeën voor nieuwe producten of diensten, net zoals verbeteringen aan bestaande zaken. Zulke vernieuwingen heten uitvindingen en kunnen via een octrooi worden beschermd.

Voor een octrooi geldt de eis dat de uitvinding nog niet mag bestaan, en bovendien geen triviale variatie op iets dat al bestaat mag zijn. Daarnaast moet een octrooi worden aangevraagd, wat vaak een kostbare en tijdrovende procedure is.