Nieuws/ Identificatie bij snoepautomaten moet vetzucht jongeren beperken /2 reacties

door: Marjon Vinck
over: gezondheid, psychologie, pedagogie
op: 1 april 2008

Overgewicht onder jongeren is een steeds groter probleem aan het worden in ons land. Omdat veel jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen op school, proberen de scholen dan ook met verschillende maatregelen het probleem aan te pakken. Dit varieert van het verbannen van de vette hap uit de kantine tot het bewust aanmoedigen van een gezond eetpatroon, maar een eenduidige aanpak ontbrak daartoe.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderkent het probleem ook en wil de scholen dwingen om maatregelen te nemen. Als eerste maatregel uit de serie heeft het ministerie de verplichte identificatie bij snoepautomaten afgekondigd.

Geen algeheel verbod op automaten

Scholen zijn vanaf het begin van het volgende schooljaar namelijk verplicht om hun snoepautomaten te voorzien van een systeem waarmee de uitgifte van snoep door deze apparaten per leerling beperkt wordt. De uitgiftefrequentie is bepaald op één stuk snoepgoed per dag, maar kan naar per school naar beneden bijgesteld worden als blijkt dat daar een bovengemiddeld aantal leerlingen met gewichtsproblemen rondlopen.

De vraag blijft echter waarom de minister niet meteen voor een algeheel automatenverbod was gekomen. Een woordvoerder van de minister hierover: “De keuze voor een algeheel verbod zou in het licht van de bestrijding van overgewicht onder jongeren een zeer logische zijn, maar de praktijk leert ons dat zij hoe dan ook willen snoepen tijdens pauzes en na school. Door ze toch de mogelijkheid te bieden te kunnen snoepen, maar tegelijkertijd een beperking hieraan vast te leggen, willen we hen een trigger geven om na te denken over de gevolgen van overmatig snoepgebruik.”

Scholen sputteren tegen

De scholen sputteren inmiddels tegen en zien zich onnodig op kosten gejaagd worden. Het systeem dat het ministerie in gedachten heeft – een chipkaart zoals ook voor het openbaar vervoer ingevoerd zal worden - kost hen handenvol geld, te meer daar scholen de laatste jaren zelf flink geïnvesteerd hebben in pasjessystemen voor hun leerlingen.

Zij pleiten ervoor dat – als de maatregel al doorgaat – elke school zelf een systeem mag bedenken hoe zij de uitgiftefrequentie willen controleren. Sommige scholen denken aan een soort “AgeCoin” op snoepautomaten, terwijl andere scholen een barcodelezer willen installeren die moet aflezen of een leerling die dag al snoep heeft gehaald.

De leerlingen zelf maken zich ondertussen minder druk. Volgens hen vraagt de overheid om problemen door dergelijke systemen verplicht te stellen: het kost handenvol geld plus dat het effect toch grotendeels teniet wordt gedaan. Want als je dan toch extra wilt snoepen, pak je toch gewoon het pasje van een ander?

Reageren via Facebook