Illegaal linken gaat niet ongestraft /4 reacties

Aansprakelijkheid

beeld: The TrialJe bent juridisch aansprakelijk voor een link als deze onrechtmatig is en iemand schade bezorgt. De aansprakelijke moet deze schade dan vergoeden. Een link kan op vele
manieren onrechtmatig zijn. Hieronder de belangrijkste situaties.

1 | Auteursrecht

Een hyperlink verwijst naar een werk ergens op internet. Dat werk zal vaak beschermd zijn door auteursrecht (copyright), en niet altijd geeft de aanbieder expliciet toestemming voor het linken. Dat roept dus de vraag op of je ook zonder die toestemming mag linken. In principe mag dat. Lees verder in De inbreukmakendheid van hyperlinks of De inbreukmakendheid van torrent-bestanden.

2 | Merkrecht

Een hyperlink kan soms ook inbreuk op een merkrecht zijn. Dit speelt meestal in de context van advertenties. Wie zijn eigen product of dienst adverteert met de merknaam van een ander, pleegt merkinbreuk. Dat kan ook door die merknaam in een link naar de site je eigen product op te nemen. Lees verder in Domeinnamen en merken.

3 | Smaad en laster

Een andere problematische soort link is de verwijzing naar smadelijke, beledigende of racistische teksten. Het verspreiden van zulk materiaal is onrechtmatig. Willens en wetens daarnaar linken daarom dus ook. In november 2007 werd een hyperlink naar een haatzaaiende publicatie bijvoorbeeld strafbaar verklaard.

Wanneer is iets nu smaad? Wanneer iemands eer of goede naam wordt aangetast, kan sprake zijn van belediging, smaad of laster. Ook als de bewering feitelijk juist is. Er moet een redelijk belang zijn bij de bewering. Ook iemand belachelijk maken in een parodie mag vaak wel.

Dieplinken?

Een website bestaat uit vele pagina’s. Vaak is er één hoofdpagina, die doorverwijst naar andere pagina’s - bijvoorbeeld categorieën. Vanaf daar zijn de pagina’s met informatie over individuele onderwerpen te bereiken. Ook zijn vanaf sommige webpagina’s bestanden met bijvoorbeeld films, muziek of boeken (als pdf-bestand) te bereiken.
Een link die niet verwijst naar de hoofdpagina of een indexpagina, maar direct naar zo’n specifieke pagina of een bestand, heet in de juridische literatuur een dieplink.

Een dieplink naar een webpagina is in principe toegestaan. Het is immers net zo goed een webpagina als de hoofdpagina. Ook hier geldt weer dat in bijzondere gevallen dit anders ligt. Met name wanneer direct wordt gelinkt naar bestanden kunnen juridische problemen ontstaan.

4 | Hack-instructies

Veel telecommunicatiediensten worden tegen betaling aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan betaaltelevisie, mobiele telefonie of gewoonweg toegang tot internet. Met speciale software of door de dienst te ‘hacken’ is het soms mogelijk te gebruiken van zo’n dienst gebruik te maken zonder te betalen. Dit is echter een misdrijf.

Ook het aanbieden en verspreiden van hulpmiddelen of gegevens om gratis toegang te krijgen tot betaaldiensten is verboden. Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat ook instructies of een handleiding hoe de beveiliging van een dienst gekraakt kan worden, hieronder gerekend moeten worden.

Het meehelpen aan de verspreiding van zulke hulpmiddelen of instructies is vaak onrechtmatig. Vandaar dat je aangesproken kunt worden bij het linken naar dergelijke cracks, serials generators en andere software of instructies om iets te kraken.