Reacties/ Illegaal linken gaat niet ongestraft printlink

  • door: Arnoud Engelfriet
    over: internet, media, juridisch, beleid
    op: 10 april 2008
  • Links zijn ongeveer de enige manier om informatie te vinden op internet. Linken is dan ook volstrekt legaal
  • Maar wie 'redelijkerwijs' kon weten dat een link niet legaal was, kan een straf verwachten

Robert Klep (11 april 2008, 09:27)

De volgende vraag borrelt op bij mij: waarom zijn verkopers van MP3- of DivX-spelers niet het haasje?

In het geval van de MP3-zoekmachine speelde het een grote rol dat de makers van de zoekmachine wisten dat het merendeel van de MP3's waarnaar ze verwezen ongeauthoriseerde openbaarmakingen waren.

Nu weten 'we' allemaal dat ook het overgrote deel van de MP3's en DivX-films die de consument afspeelt van ongeauthoriseerde bronnen komt, dus het aanbieden van afspeelapparatuur lijkt me dan ook faciliterend. Dat er steeds meer legale bronnen verschijnen is natuurlijk een verzachtende factor, maar ten tijde van de ZoekMP3-zaak bestonden er ook al MP3- en DivX-spelers.

Daarnaast, hoe rijmt dit met de legaliteit van het mogen downloaden van audio- en videobestanden, ook al zijn worden ze ongeauthoriseerd openbaar gemaakt? De Nederlandse consument betaalt al op verschillende manieren de prijs voor deze openbaarmakingen, met heffingen op o.a. lege CD/DVD media, waardoor je zou kunnen beargumenteren dat zo'n MP3 zoekmachine niet het illegaal aanbieden faciliteert, maar juist de consument de mogelijkheid biedt te doen wat hij van rechtswege al mag: het downloaden van content.

Alhoewel dat waarschijnlijk een beetje te simpel gedacht is :-)

Arnoud Engelfriet (11 april 2008, 12:36)

Een download voor eigen gebruik op de MP3-speler is legeal, vanwege de thuiskopie-regeling. En een MP3-speler helpt illegale aanbieders niet om hun aanbod bij mensen te krijgen. Dus dat lijkt me wel een wezenlijk verschil.

Arnoud

Robert Klep (11 april 2008, 21:40)

ZoekMP3 was niet in business om illegale aanbieders te ondersteunen, maar om hun gebruikers te wijzen op bestanden die, volgens de thuiskopie-regeling, legaal gedownload mogen worden. Ze kregen, voor zover ik weet, ook niet betaald door die illegale aanbieders maar verdienden hun geld met advertenties die aan gebruikers getoond werden.

Door het uit de lucht halen van ZoekMP3 verdween niet ineens het illegale aanbod, waardoor mij enig gevoel van symptoombestrijding en juridische vormwil bekruipt. Maar ZoekMP3 was een makkelijker doelwit dan de, ik noem maar iets, Russische aanbieders van illegale MP3's.

En met mijn opmerking over MP3/DivX-spelers bedoelde ik niet zo zeer dat ze illegale aanbieders helpen hun content bij mensen te krijgen, maar dat zulke apparaten het aanbod van dergelijke content in stand houden. En daarmee dus ook faciliterend zijn.

Arnoud Engelfriet (12 april 2008, 13:06)

De reden om ZoekMP3 te veroordelen was: "Techno Design verwierf haar inkomsten dus overwegend althans voor een belangrijk deel door structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid op het ‘World Wide Web’ van ongeautoriseerde mp3-muziekbestanden, klaarblijkelijk zonder rekening te houden met de belangen van de auteurs- en nabuurrechthebbenden.

Dat nu is, in aanmerking genomen de fundamentele belangen van de rechthebbenden die hier in het geding zijn, in strijd met de zorgvuldigheid die Techno Design in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig jegens de rechthebbenden wier belang Stichting Brein zich heeft aangetrokken dan wel vertegenwoordigt. "

Anders gezegd, het was niet netjes dat ze profiteerden van de illegale activiteiten van de sites met MP3's.

Bij een MP3speler zie ik de band toch wat losser. Wat je op zo'n speler zet, is jouw verantwoordelijkheid. De speler linkt of wijst naar geen enkele bron, in tegenstelling tot ZoekMP3.

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje