In 3D de wereld plannen /reageer

In 3D de wereld plannen
  • door: Redactie Sync
    over: geowetenschap, ruimtelijke ordening
    op: 19 november 2014
  • Door de 2D-kaarten om te zetten in 3D, krijgen planologen een beter inzicht in de ruimte waarin zij willen bouwen

  • Door de 3D-informatie kunnen zij ook allerlei analyses en berekeningen doen, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen, gemiddeld wonen er 400 mensen op een vierkante meter. De TU Delft is daarom begonnen met geografische planning in 3D, om een beter overzicht te krijgen van Nederland. Door plannen die een grote impact op het omliggende gebied hebben eerst te ontwerpen in 3D, is het duidelijker wat voor invloed het gaat hebben op het landschap. 3D is al langer een bekend verschijnsel, maar dit is de eerste keer dat 3D daadwerkelijk op zo’n grote schaal in het ruimtelijke design gebruikt wordt.

Nederland is naast een dichtbevolkt land, ook een van de landen die het best in kaart is gebracht. Het nadeel van alle informatie die er is, is dat deze gegevens zijn opgeslagen in 2D. Hierdoor mist de ruimtelijke dimensie, zoals hoe hoog een gebouw of trottoir is. Ook is het niet mogelijk om in 2D te berekenen hoeveel schaduw een nieuw gebouw op de omgeving zal werpen, hoe de wind om een gebouw zal waaien, hoe fijnstof zich door een stad verplaatst en hoe de afwatering van gebouwen zal zijn. Door de 2D-kaarten om te zetten in 3D, krijgen planologen een beter inzicht in de ruimte waarin zij willen bouwen. Door de 3D-informatie kunnen zij ook allerlei analyses en berekeningen doen, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest.

Inzichtelijker

Dankzij 3D-modellen is het voor omwonenden inzichtelijker en dus veel beter in te schatten wat voor hen de gevolgen zouden zijn van grote infrastructurele en in het landschap ingrijpende projecten zoals de plaatsing van windmolens. Zo is het lastig om op een kaart die tweedimensionaal is voor te stellen hoe iets er daadwerkelijk uit gaat zien. Zo kan bijvoorbeeld een windmolenpark er in 2D heel anders uit zien dan in 3D. Ook is het niet mogelijk om op een kaart die in 2D getekend is het verschil van het effect van een molen van 90 meter of een molen van 130 meter te zien. Dit hangt namelijk samen met het lawaai dat de molens zullen maken, of de slagschaduwen die anders kunnen vallen.

Nederland op de kaart

In maart dit jaar is er een digitale kaart van Nederland uitgebracht door Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies, die het hele land dekt. Hierop zijn acht hoogtepunten per vierkante meter te zien. De informatie is ingewonnen door middel van laserstralen. Zodra de laser een gebouw, boom of een plat veld raakt, kaatst de laserstraal weer terug. Uit al deze meetpunten is het mogelijk om de hoogte en vorm van een object af te lezen. Hierbij zijn de laagste punten blauw en de hoogste punten rood. Door de metingen te combineren met bestaande gegevens van gemeenten, provincies en nutsbedrijven kan een 3D-weergave van de werkelijkheid gemaakt worden. Het Kadaster is in samenwerking met het bedrijfsleven en universiteiten bezig om een 3D-kaart van Nederland eind november af te hebben. De meetmethode is zo nauwkeurig dat zelfs de hoogte van stoepjes zichtbaar is op de kaart. Ook is het mogelijk om te zien of de weg hol of bol loopt en waar de laagste punten in een stad liggen. Dit is zeer handige informatie met het oog op klimaatverandering, omdat naar verwachting extreme weersomstandigheden zullen toenemen in de toekomst. Hierdoor hebben gemeenten bijvoorbeeld een beter zicht op welke put het eerste zal overstromen. Ook is het met de 3D-techniek beter te zien wat de invloed is van nieuwbouw in een omgeving.

Rotterdam loopt voorop

Rotterdam, Den Haag en Eindhoven hebben al een 3D-model gemaakt van de stad. Zo heeft Rotterdam door middel van 3D berekend hoeveel platte daken de stad telt waarop tuintjes aangelegd zouden kunnen worden. Dit is belangrijke informatie, want de groene daken hebben verschillende voordelen. Zo houden ze regenwater langer vast en beïnvloeden ze de temperatuur, isolatie en comfort voor het gebouw onder het dak. Ook heeft Rotterdam het 3D-model gebruikt om in 2010 tijdens de Tour de France te laten zien op welke plaatsen de mooiste camerabeelden gemaakt kunnen worden. Hierdoor kon de organisatie van de Tour de France van tevoren al bepalen waar zij het beste camera’s konden plaatsen voor live-uitzendingen. Dit is uiteindelijk ook één van de redenen geweest waarom de organisatie van de Franse wielerronde voor Rotterdam koos.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.