In de VS groeit GM-koolzaad in het wild /reageer

In de VS groeit GM-koolzaad in het wild

In Noord-Dakota floreert genetisch gemodificeerd koolzaad in het wild. In deze belangrijkste regio voor koolzaadteelt in de VS heeft het transgene gewas zich buiten de akkers weten te verspreiden.

Om de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde en niet-genetisch gemodificeerde populaties van koolzaad in het wild te becijferen, werden systematische tellingen gedaan in wegbermen. De resultaten zijn recentelijk gepubliceerd. Het genetisch gemodificeerde koolzaad werd zowel dichtbij, als ver van de akkers aangetroffen, in grote delen van de staat Noord-Dakota. Transgene populaties bestaan waarschijnlijk al enkele jaren.

Gemorst

Het verwilderde GM koolzaad blijkt overal te groeien, van greppels tot parkeerterreinen. Enkele van de hoogste concentraties bevinden zich langs belangrijke routes voor vrachtverkeer, wat zou betekenen dat gemorst zaad een van de bronnen is van wilde populaties gentechkoolzaad.

Op 634 plekken langs de weg werd gemonsterd. Op bijna de helft daarvan werd GM-koolzaad gevonden. Op sommige plekken groeiden duizenden genetisch gemodificeerde planten bij elkaar.

Bermpopulaties

Wetenschappers vinden het vooral frappant dat twee planten een combinatie van herbicidenresistentie kenden die niet commercieel was ontwikkeld. Dit betekent dat het kruisen doorgaat, hetzij in het veld, hetzij in bermpopulaties, zei een van de wetenschappers. Het onderzoek toont aan dat ontsnapte populaties kunnen bijdragen aan de verspreiding van transgenen buiten de teelt. Ook roept het vragen op of er voldoende toezicht en controleprotocollen zijn om de milieueffecten van genetisch gemodificeerde gewassen na te gaan.

Ecoloog Cynthia Sagers van de Universiteit van Arkansas was een van de onderzoekers die Noord-Dakota doorkruiste. Volgens haar roepen de bevindingen de vraag op of de ontsnapte kunstmatige genen kunnen worden doorgegeven aan wilde soorten, zoals de Canadese veldmosterd, een belangrijk onkruid in Amerika.

Ook vraagt ze zich af of er wel adequaat toezicht is gehouden of er is voldaan aan de controleprotocollen. Sagers noemt het “Een zeer groot probleem”. Humane- en voedergewassen bedekken nu meer dan een kwart van het landoppervlak op aarde “maar we weten relatief weinig over de manier waarop gedomesticeerde planten de wilde variëteiten beïnvloeden”, zei Sagers.

Haar collega Rene Van Acker van de universiteit van Guelph (Canada) noemt het “zeer, zeer zeldzaam” dat door de mens ontworpen genen verhuizen naar onkruid. Toch plaatst hij naar aanleiding van deze studie vraagtekens bij de huidige plannen om planten genetisch te wijzigen voor farmaceutische geneesmiddelen en industriële oliën. Deze gewassen zouden in een afgesloten omgeving moeten worden geteeld en uit het voedselsysteem worden geweerd. Of dit haalbaar is, begint hem zorgen te baren.

Voorts wijst de studie op een groeiend probleem voor biologische en gangbare boeren die geen genetisch gemodificeerde gewassen willen verbouwen, maar nu te maken krijgen met ontsnapt GM koolzaad. Volgens Van Acker wordt het steeds moeilijker en duurder voor Canadese boeren om niet-GM-gewassen te verbouwen.

België

Deze ontsnapping van gemodificeerde genen staat niet op zich. Drie jaar geleden werd in België illegaal gentech-koolzaad aangetroffen. Het betrof een variant die in Europa wel is toegelaten voor voedsel en veevoer, maar niet voor de teelt. Toch werden ze aangetroffen in een berm en op maar liefst 15 akkers. In Mexico zijn onlangs genetisch gemodificeerde genen aangetroffen in wilde katoen. In 270 wilde katoenzaden werden genen aangetroffen die waren ontworpen om insecten, herbiciden en antibiotica te weren.

Dit artikel verscheen eerder op Gentech.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Marc van der Sterren

Farming Africa is een weblog over landbouw in Afrika, van agrarisch journalist Marc van der Sterren. Afrika heeft de potentie om de graanschuur van de wereld te geworden. Wat Afrika nodig heeft zijn innovaties, logistiek, financieringsmogelijkheden, maar bovenal kennis.
Als freelancer schrijft Marc van der Sterren voorts voor vakbladen in de agrarische sector. Over innovaties, maar ook over maatschappelijke, politiek economische kwesties en internationale ontwikkelingen.