Innovatie door incubatie /reageer

Innovatie door incubatie

Dankzij incubators hoeven ondernemers hun start-up niet langer op een zolderkamer te ontwikkelen. Maar hebben incubators een bedrijf nog meer te bieden dan alleen een nieuwe kantoorruimte?

De creatieve en ondernemende samenleving

Wetenschappers wijzen in toenemende mate naar ondernemerschap als oplossing voor de teruglopende economische groei en als belangrijke bron van innovatie. Dit komt onder andere omdat kleine ondernemende bedrijven een groot aandeel blijken te hebben in de groei van het aantal banen en innovatieve producten en diensten. Dit is ook de Nederlandse politiek niet ontgaan; het ministerie van economische zaken, alsmede vele lokale overheden, werken hard aan het stimuleren van ondernemerschap.

Een ander begrip dat veelvuldig als oplossing wordt aangedragen voor een neergaande economische spiraal is creativiteit. Door middel van creativiteit kunnen Nederlandse ondernemingen zich onderscheiden en voordeel behalen ten opzichte van de industriële overmacht van de lage lonenlanden. Het samenvoegen van de begrippen ondernemerschap en creativiteit leidt dan ook tot een van de speerpunten op de agenda van het ministerie van economische zaken en bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam; het stimuleren van ondernemerschap in de creatieve sector.

Incubators

Een van de manieren om ondernemerschap te stimuleren is door het oprichten van incubators. Naast de vele broedplaatsen voor kunstenaars en creatieven is er ook een toename te zien in het aantal business incubators. Bedrijven zoals ABN-AMRO en Philips zijn hun eigen incubator gestart om een platform te bieden waarop ondernemers zich kunnen ontwikkelen. De stichting Waag Society heeft de nieuwe media en creatieve business incubator Mediagilde opgericht om ondernemers in de mediasector te helpen en innovatie te stimuleren. Deze ontwikkelingen resulteren in meer keuze voor ondernemers, maar wat heeft een incubator te bieden aan een start-up?

Hippe werkplek

Natuurlijk is het voor ondernemers aantrekkelijk om hun zolderkamer in te ruilen voor een mooie kantoorruimte waar ze daadwerkelijk klanten kunnen ontvangen. De aantrekkingskracht van een hippe werkplek kan zelfs een belangrijke reden zijn voor het zoeken van contact met een incubator. Een incubator moet echter meer te bieden hebben om een veelbelovende start-up aan zich te binden.

Toegevoegde waarde van een incubator

Idealiter zal een incubator ervoor zorgen dat een onderneming een snellere time-to-market van haar product of dienst kan realiseren. De succesfactoren zijn hierbij: ondersteuning van het incubatiemanagement, de kwaliteit van de ondernemingen, de aanwezige kennis en technologie, het netwerk en het imago van de incubator.

Ondernemingen

De kwaliteit van de ondernemingen is bepalend voor het welslagen van een incubator. Als de ondernemingen niet succesvol zijn, kan de incubator dit immers ook niet zijn. Ondernemingen met een lage kans van slagen zullen dus niet snel worden opgenomen in een incubator. Van zeer kansrijke ondernemingen kan anderzijds weer worden verwacht dat ze zelfstandig zouden moeten kunnen slagen. Het is voor een incubator dus van belang veelbelovende ondernemingen te vinden waaraan zij iets kunnen toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld door het leveren van de benodigde kennis en technologie, maar ook door een onderneming met de juiste personen of bedrijven in contact te brengen.