Innovatie MKB vaak afhankelijk van toeval /2 reacties

Innovatie MKB vaak afhankelijk van toeval

Flexibel samenwerken in projectverband is goed voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Mits de kennis bewaard blijft. Maar dat gebeurt nauwelijks.

Om flexibeler op de markt te kunnen inspelen maakt het Nederlandse MKB graag gebruik van het projectmatig organiseren van activiteiten in kleine, tijdelijke netwerken. Deze manier van werken is flexibel en goed voor innovatie. Maar de kennis die wordt opgedaan, gaat vaak verloren aan het eind van een project. Dat blijkt uit onderzoek waarop René Bakker vrijdag 24 juni promoveert aan Tilburg University. Bij organisaties die wel leren van projecten, vindt dat leren vaak min of meer ‘onbedoeld’ plaats.

Kennis gaat verloren

De lerende organisatie, waarvan de laatste tijd veel verwacht wordt op het gebied van innovatie en geleidelijke aanpassing aan veranderende marktomstandigheden, staat onder druk. Turbulente tijden zetten bedrijven aan om te kiezen voor flexibele, tijdelijke organisatievormen in de vorm van projecten. Maar omdat deze projecten tijdelijk zijn, is het risico groot dat de opgedane kennis na afloop verloren gaat. Vooral bij projecten waarin meerdere bedrijven samenwerken is dat het geval.

René Bakker onderzocht de invloed van de tijdelijkheid van projecten tussen bedrijven uit het MKB, op het vermogen van deze organisaties om te leren en zich verder te ontwikkelen. Door middel van vragenlijsten, case studies en een experiment zocht hij uit hoe organisaties flexibel kunnen opereren en toch zoveel mogelijk leren van projecten.

Toeval

Binnen het Nederlandse MKB bestaat een groot aantal typen projecten waarin verschillende bedrijven samenwerken, blijkt uit het onderzoek. Elk type project is sterk in een andere stap van het leerproces. Maar bij een groot deel van de projecten zijn leren en kenniscreatie van ondergeschikt belang. Belangrijke innovaties komen vaak toevallig tot stand, zonder dat daar een bewuste strategie aan ten grondslag ligt.

Deze resultaten suggereren dat meer aandacht voor kennis en innovatie wenselijk is in projectmanagement, aldus Bakker. Maar omdat innovaties kennelijk juist ‘toevallig’ plaatsvinden, is het de vraag in hoeverre dit proces strikt geformaliseerd zou moeten worden.

Reageren via Facebook

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.