Nieuws/ Bont palet op de bres voor klimaat /reageer

door: Ewald Smits
over: duurzaam, milieu
op: 26 februari 2007

Een bonte groep bekende Nederlanders vraagt het nieuwe kabinet de strijd voor een beter milieu te intensiveren. In een manifest dat vandaag in de Volkskrant is gepubliceerd, schrijven onder anderen voetballer Khalid Boulahrouz, schrijver Geert Mak en programmamaker Harry de Winter dat ze zich zorgen maken over de opwarming van de aarde.

“Er is een mooiere wereld mogelijk”, zeggen de intiatiefnemers van CoolClimate.nu. “Een wereld waarin onze kinderen het beter hebben dan wij. De huidige klimaatcrisis is daarvoor een ernstige bedreiging. Die crisis moet worden opgelost en dat kan ook.”

Daarom doet de actiegroep de volgende voorstellen om de klimaatcrisis aan te pakken.

Sympathisanten

 • Wubbo Ockels - hoogleraar TU Delft;
 • Henny Huisman - programmamaker;
 • Femke Halsema - fractievoorzitter GroenLinks;
 • Geert Mak - schrijver;
 • Kim van Kooten - actrice;
 • Pier Vellinga - hoogleraar VU Amsterdam;
 • Doekle Terpstra;
 • Simone Kleinsma - actrice;
 • Khalid Boulahrouz - profvoetballer;
 • Ellen ten Damme - muzikante;
 • Awraham Soetendorp - rabbijn;
 • Lucas Reijnders - hoogleraar UvA Amsterdam;
 • Bob Crébas - ondernemer;
 • Lousewies van der Laan
 • Maurits Groen - adviseur milieu & communicatie (haalde Al Gore naar Nederland);
 • Beau van Erven Dorens - programmamaker;
 • Wijnand Duyvendak - kamerlid GroenLinks;
 • Mathilde Santing - zangeres;
 • Felix Rottenberg;
 • Hans Opschoor - hoogleraar VU Amsterdam;
 • Harry de Winter - producent en programmamaker;
 • Peter van Wijmen - oud-kamerlid CDA en hoogleraar Universiteit Tilburg;
 • Jan Rotmans - hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Liesbeth van Tongeren - directeur Greenpeace;
 • Mirjam de Rijk - directeur Natuur en Milieu;
 • Frank Köhler - directeur Milieudefensie;
 • Jan Jaap de Graeff - directeur Natuurmonumenten.

1. Halveer binnen 20 jaar onze olieverslaving
Leg in een klimaatwet vast dat we in Nederland jaarlijks 3% minder broeikasgassen uitstoten en per jaar 2% energie besparen. Verplicht energiebedrijven elk jaar 1% meer duurzame energie te leveren.

2. Zorg voor meer duurzame energie
Zorg voor grote nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Bouw geen nieuwe kerncentrales en voorkom de bouw van nieuwe kolencentrales. Energie uit biomassa is een kans, maar biedt slechts beperkt soelaas.

3. Maak de schoonste keuze ook de goedkoopste keuze
Bijvoorbeeld door in Nederland de schoonste auto’s en apparaten minstens 30% goedkoper te maken en de meest vervuilende auto’s en apparaten 30% duurder.

4. Verminder de CO2-uitstoot van het verkeer
Zorg dat de kilometerheffing voor auto’s en vrachtwagens hun vervuiling met twee procent per jaar verlaagt. Investeer de opbrengst niet in snelwegen maar in snel, comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer. Voer een heffing in op het vliegverkeer zodat het ieder jaar twee procent minder CO2 uitstoot.

5. Geef als overheid zelf het goede voorbeeld
De overheid gebruikt alleen nog de beste en schoonste spullen. Verreweg het meeste innovatiegeld gaat naar de ontwikkeling van moderne technieken voor energiebesparing en groene energie.

6. Maak woningen energiezuiniger
Stimuleer mensen om zelf energie te besparen en duurzame energie te winnen. Jaarlijks worden 300.000 woningen energiezuiniger gemaakt en nieuwbouwwoningen worden maximaal energiezuinig opgeleverd.

7. Vergroen de belastingen
Verschuif 5 miljard aan belastingen van arbeid naar energie. Dat stimuleert energiebesparing bij bedrijven. En omdat arbeid voor de werkgevers goedkoper wordt, zorgen we voor veel nieuwe banen.

8. Leg natuurlijke klimaatbuffers aan
De klimaatverandering is niet meer helemaal te stoppen. Aanpassing daaraan gebeurt op zo natuurlijk mogelijke wijze, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers.

9. Zorg voor een ambitieus vervolg op Kyoto
Nederland zet zich met Europa in voor een waardige opvolger van het Kyoto-verdrag. Landen die weigeren mee te doen, betalen een Europese ‘klimaattax’ voor hun energie-intensieve producten. Dat voorkomt oneerlijke concurrentie.

10. Neem een koppositie in en help anderen
Europa legt zichzelf vast op 30% minder CO2 in 2020. Nederland helpt ontwikkelingslanden bij hun klimaatbeleid en trekt daar tot 2020 jaarlijks 400 miljoen euro extra voor uit.

De actiegroep roept Nederlanders op hen te steunen. Op de website van CoolClimate kan iedereen zijn of haar steun betuigen.

Reageren via Facebook

Reacties