Nieuws/ Internet blaast uitgestorven beroep nieuw leven in /reageer

door: Malik de Kok
over: concurrentie, strategie, consumenten
op: 19 november 2007

In ontwikkelingslanden vind je hem vaak nog op de markt: de briefschrijver. Namens mensen die analfabeet zijn schrijft hij voor een klein bedrag brieven naar ambtelijke instanties of verre familie. In Nederland zijn de briefschrijvers uitgestorven, niet omdat iedereen zelf zulke goede brieven kan schrijven maar omdat ze te duur zijn. Een nieuw internet-initiatief, Briefopbestelling.nl, heeft daar verandering in gebracht. De briefschrijver is terug.

Sollicitatiebrieven

Het concept is simpel en maakt maximaal gebruik van internet, zowel voor het werven van klanten als voor de distributie van het eindresultaat. Het bedrijf schrijft alle soorten brieven, van liefdesbrief tot klacht, maar haalde het nieuws als leverancier van sollicitatiebrieven. De sollicitant vult op de site een formulier in over zijn achtergrond, zijn kwaliteiten en de baan waar het om gaat. De briefschrijvers doen daarmee hun werk en leveren binnen 48 uur per e-mail een passende brief. De klant hoeft hem alleen maar af te drukken, te ondertekenen en op de bus te doen.

Studenten

Dit alles is innovatie volgens het boekje. Doordat alle verkeer via internet loopt, zijn de kosten laag. De schrijvers zijn vooral studenten, die binnen de 48 uur op een tijdstip naar keuze hun brief kunnen schrijven. Bij een ‘live’ briefschrijver gaat veel tijd zitten in de briefing; die gebeurt nu in de tijd van de klant en kost het bedrijf dus niets. Als je maar voldoende volume kunt creëren, is het een prima idee. De site levert sollicitatie- en andere brieven voor een bedrag waarvoor je bij een reclamebureau nog geen tien minuten tijd van een copywriter koopt.

Vakdiploma’s

Sollicitatiebrieven schrijven behoort op geen enkele manier tot de kerncompetenties van een fysiotherapeut, verkoopmedewerker of vrachtwagenchauffeur

Ook aan de zijde van de sollicitant is het een innovatie om niet zelf je brief te schrijven. Het is eigenlijk raarder om het wél zelf te doen. Sollicitatiebrieven schrijven behoort op geen enkele manier tot de kerncompetenties van een fysiotherapeut, verkoopmedewerker of vrachtwagenchauffeur. Het bijgeloof dat je iets kunt zien aan het handschrift van mensen, is intussen afgeschaft. Het idee dat je aan een brief kunt aflezen of iemand zich aan de verkeersregels houdt of de juiste handgrepen toepast, kan ook op de helling. Daar zijn immers vakdiploma’s voor.

Boter

Het NOS Journaal besteedde aandacht aan het fenomeen nadat het CWI aan werklozen elfduizend ‘briefbonnen’ uitreikte om een sollicitatiebrief te laten schrijven. De kans om opgeroepen te worden voor een gesprek is met een professionele brief namelijk vier keer groter dan met een zelfgeschreven epistel.

De personeelfunctionaris die in de uitzending aan het woord kwam, vond het een slechte ontwikkeling, maar vergat daarbij voor het gemak het pak boter op zijn hoofd. Organisaties maken sinds jaar en dag gebruik van reclamebureaus om een frisse personeelsadvertentie in de krant te krijgen, die de situatie ook niet altijd juist en compleet beschrijft. Geef sollicitanten dan maar eens ongelijk dat ze zich ook professioneel laten bijstaan.

Reageren via Facebook

Reacties