Internetproviders en hun kleine lettertjes /reageer

Internetproviders en hun kleine lettertjes

Om toegang tot internet te krijgen, is een internetprovider nodig. Het contract met de provider kan allerlei regels stellen. Het is dus zaak dit vooraf goed te bestuderen. Naast de prijs zijn met name datalimieten (fair use policy) en de opzegtermijn van belang.

Snelweg

Het internet is zeker geen openbare weg, ook al wordt het soms de digitale snelweg genoemd. U heeft dus een provider nodig die u toegang verleent. Meestal is dat tegen betaling. Het is dus verstandig om het contract met de provider goed te bestuderen. Wat kost het en wat voor mogelijkheden biedt de provider?

De belangrijkste beperking is de datalimiet, een grens aan de hoeveelheid informatie (data) die u in een bepaalde maand mag ophalen. Sommige providers hanteren een harde limiet, met boetes als u daar overheen gaat. De meesten werken met een fair use policy: uw gebruik mag niet veel meer zijn dan andere gebruikers.
Ook belangrijk zijn de opzegtermijn en wat u kunt doen als het internetten niet of niet goed werkt.

Contract

Juridisch gezien is zo’n abonnement bij een provider hetzelfde als elk ander contract. De ene partij betaalt een zeker bedrag, en de ander levert een dienst. In dit geval dus toegang tot internet.
Daarbij gelden natuurlijk regels, die in algemene voorwaarden vastgelegd zijn. Niet iedereen leest ze, maar deze ‘kleine lettertjes’ gelden ook als u ze niet gelezen heeft. Het is dus belangrijk om deze vooraf goed te bestuderen zodat u weet waar u voor tekent.

Aan de andere kant zit u pas aan het contract vast als u dit expliciet aangeeft aan de provider. Meestal dus pas als u het contract tekent en terugstuurt. U kunt dus rustig het contract opvragen en nalezen. Dat verplicht nog tot niets.

Internetcafé

Als u alvast van de dienst gebruikmaakt, is dat ook bewijs dat u zich gebonden acht aan het contract

Let wel: een handtekening is niet de enige manier om aan een contract gebonden te zijn. Als u alvast van de dienst gebruikmaakt, is dat ook bewijs dat u zich gebonden acht aan het contract. Als u bij een internetcafé of in een hotel uw creditcard-gegevens intypt en zo toegang krijgt tot hun (vaak draadloos) netwerk, zit u ook vast aan de voorwaarden.

U kunt bij veel providers het contract ook via de website aangaan. Daarbij hoeft u dan geen papieren formulier in te vullen. Ook een handtekening is niet nodig. Maar u zit even zo goed vast aan het contract. Wel geldt er nu een bedenktermijn van zeven werkdagen, net zoals bij alle overeenkomsten op afstand.