Internetten op het werk: werkgever mag niet alles weten /reageer

Internetten op het werk: werkgever mag niet alles weten

Ook op het werk bestaat privacy. Werkgevers mogen niet zomaar bijhouden wat werknemers doen, ook niet bij privégebruik van internet, e-mail of telefoon. De regels over wat wel en niet mag, en wat de werkgever kan controleren, moeten in een reglement worden vastgelegd.

Privacy

Als werknemer mag je een redelijk niveau van privacy verwachten op je werkplek. Dat geldt ook voor internetgebruik. De privacy van de werknemer gaat onder normale omstandigheden boven het bedrijfsbelang bij monitoren of loggen van internetgebruik. Pas bij een redelijk vermoeden van wangedrag mag de werkgever gaan observeren.

Bedrijfsmiddelen, zoals internettoegang, krijg je omdat ze nodig zijn voor het werk. Ze zijn eigendom van de werkgever, en deze mag dus eisen stellen aan het gebruik daarvan. Van de werknemer mag worden verwacht dat hij verantwoordelijk, professioneel en integer omgaat met de bedrijfsmiddelen die hij krijgt. Net zo goed als dat de werkgever regels mag stellen over lunchen in vergaderruimtes, mag hij regels stellen over gebruik van internet. De werkgever heeft natuurlijk geen plicht om werknemers gebruik te laten maken van internet. Maar in veel bedrijven is toegang tot internet onvermijdelijk om het werk goed te kunnen doen.

Copland-arrest

Daar staat tegenover dat werknemers een “redelijk niveau” van privacy mogen verwachten. Privacy bestaat wel degelijk op de werkplek, zo besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in het Copland-arrest. Niet zo veel als thuis, maar ook niet totaal geen privacy. En, zo bleek uit datzelfde Copland-arrest, ook bij internetgebruik mag je enige privacy verwachten.

Het moet natuurlijk wel gaan om gebruik waarbij je een zekere privacy mocht verwachten. Bij het versturen van een e-mail is dat duidelijk het geval. Maar wie een bericht plaatst op een openbaar toegankelijk discussieforum, dat via Google te vinden is, moet niet gek opkijken als zijn werkgever daarmee aan komt zetten. Het is geen schending van je privacy als je werkgever dat bericht vindt en je er op aanspreekt.

Vervaging grenzen

Werkgevers moeten accepteren dat werknemers privézaken regelen en hun persoonlijke netwerk onderhouden onder werktijd

De grenzen tussen privé en zakelijk vervagen steeds meer. Werkgevers moeten accepteren dat werknemers privézaken regelen en hun persoonlijke netwerk onderhouden onder werktijd. Net zo goed als werknemers moeten accepteren dat het werk niet altijd om vijf uur klaar is. Dit betekent dat een werkgever niet zomaar privégebruik van internet volledig kan verbieden.

Dit geldt niet alleen voor het bezoeken van websites. ‘Internetten op het werk’ is een breed begrip. Denk bijvoorbeeld aan het lezen en versturen van e-mail, het lezen van berichten op forums, blogs en discussiesites, het downloaden en uitwisselen van bestanden (file sharing) en nog veel meer. Ook het onder werktijd maken van privételefoongesprekken, al of niet met een bedrijfstelefoon, valt hieronder.