Internetten op het werk: werkgever mag niet alles weten /reageer

Noodzakelijk en gepast

Iemand meteen ontslaan is meestal geen gepaste maatregel bij overtreding van het reglement

De betreffende maatregel dient ‘noodzakelijk en gepast’ te zijn bij de ongewenste situatie. Iemand meteen ontslaan is meestal geen gepaste maatregel bij overtreding van het reglement. Zeker voor werknemers met een goede staat van dienst zou een eenmalige overtreding geen ontslag, laat staan op staande voet, tot gevolg moeten hebben. Een waarschuwing of berisping is dan meer op zijn plaats. Gaat hij daarna verder met hetzelfde gedrag, dan behoort ontslag wel tot de mogelijkheden.

De rechter zal vooral kijken naar de schade die aangericht werd en in hoeverre het invloed had op het werk van de overtreder. De hele dag gigabytes porno downloaden is duidelijk niet de bedoeling. Collega’s daarmee lastigvallen al helemaal niet. Ontslag op staande voet daarvoor is een gepaste remedie, zo vindt de arbeidsrechter.

Tijdens een saaie telefonische conferentie je privé e-mail controleren doet niemand kwaad en kan en mag dus geen probleem zijn. Zolang het werk er maar niet onder lijdt.

Sancties

Miranda Koevoets noemt in haar proefschrift Wangedrag van werknemers (pdf) de volgende sancties als mogelijkheid: de officiële, schriftelijke waarschuwing of berisping; overplaatsing; het passeren voor een periodieke verhoging; het intrekken van emolumenten; functieverlaging met de daarbij behorende loonsverlaging; vermindering van vakantiedagen; de schorsing of non-actiefstelling met of zonder behoud van loon; het inhouden van het loon; de boete; opzegging van de arbeidsovereenkomst, opzegging wegens een dringende reden en ontbinding door de kantonrechter, zowel wegens verandering in de omstandigheden, als wegens een dringende reden, als wegens wanprestatie.

Modelregelingen

Bij het opstellen van een reglement kun je gebruikmaken van een van de standaardreglementen of modelgedragscodes van bijvoorbeeld VNO-NCW of het College Bescherming Persoonsgegevens. Zo’n model moet natuurlijk altijd nog wel aan de specifieke situatie van het bedrijf worden aangepast.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft een modelgedragscode (pdf) voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen opgesteld. Deze gaat uit van het standpunt dat privégebruik van elektronische communicatiemiddelen in zekere mate toegestaan is mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en mits wordt voldaan aan de overige voorwaarden van deze Modelgedragscode.

Het CBP heeft ook een raamregeling e-mail en internet (pdf) opgesteld. Deze raamregeling biedt een aantal keuzes, die een bedrijf dan zelf verder moet invullen. Uitgangspunt is een goede balans tussen controle op verantwoord e-mail en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek. De achtergrond van deze raamregeling is het CBP-rapport Goed werken in netwerken.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet (1974) is ICT-jurist, octrooigemachtigde en informaticus. Na negen jaar bij de octrooiafdeling van Philips begint hij per 1 juli 2008 als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Op zijn website Iusmentis publiceert hij over softwarelicensering en internetrecht. Arnoud blogt ook over internetrecht. In 2009 hoopt hij zijn master informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden.