IRWES wint met windturbine innovatieprijs /1 reactie

IRWES wint met windturbine innovatieprijs

In Eindhoven zijn op 14 november de Herman Wijffels Innovatieprijzen uitgereikt. De hoofdprijs ging naar het Eindhovense bedrijf IRWES, dat een windturbine heeft ontwikkeld om in een bebouwde omgeving windenergie te kunnen opwekken. Hiermee heeft het bedrijf 50.000 euro gewonnen. De prijs is bedoeld als bijdrage om het product marktrijp te maken.

Herman Wijffels Fonds

In 1999 nam Herman Wijffels afscheid als voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. In het kader van zijn afscheid werd het Herman Wijffels Fonds opgericht. Doelstelling van het fonds is het ondersteunen van initiatieven die het coöperatief en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bevorderen. De Herman Wijffels Innovatieprijs werd de realisatie van deze doelstelling. De prijs is een stimuleringsprijs om duurzame innovaties mogelijk te maken. In tien jaar tijd is de prijs uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze innovatieprijzen van Nederland.

Windenergie op daken

Wind is een van de belangrijkste bronnen voor duurzame energie. Maar het is lang niet altijd mogelijk om windmolens te plaatsen, zeker niet in een bebouwde omgeving. Het Integrated Roof Wind Energy system is juist bedoeld om windenergie op gebouwen op te wekken. IRWES is een unit boven op een dak, in harmonie met de architectuur van het gebouw. Het systeem haalt drie windstromen binnen: de wind die rechtstreeks naar binnen waait, de wind die door de gevel van het gebouw omhoog gestuwd wordt en de wind die over het systeem waait. Deze windstromen gaan door een steeds kleiner wordende opening met grote snelheid de turbine in. Door deze versnelling is de energieopbrengst hoger en werkt het systeem ook bij weinig wind.

De toelichting van de jury: “De jury heeft aan IRWES de eerste prijs toegekend vanwege de toepasbaarheid en flexibiliteit van dit systeem om in de bebouwde kom windenergie te produceren. Het systeem kan modulair opgebouwd worden en aangepast worden aan het dakoppervlak van elk hoog gebouw, en biedt een esthetische oplossing. Hierdoor zijn de mogelijkheden veelzijdig en universeel. Deze twee jonge ondernemers kunnen weleens voor de doorbraak in windenergie in de bebouwde kom gaan zorgen.”