Johan Cruijff is een innovatiemanager /2 reacties

Johan Cruijff is een innovatiemanager

Tussen voetbalspel en innovatie blijken verrassende overeenkomsten te zijn. Wie kan het ons beter uitleggen dan the king of oneliners, Johan Cruijff?

Dat Johan Cruijff verkozen is tot beste Europese voetballer van de 20ste eeuw, is u allicht wel bekend. Het is dan ook logisch dat een uitgebreide wikipedia-pagina zijn biografie en sportieve verwezenlijkingen uitvoerig beschrijft. Wie wel eens afstemt op een Nederlandse sportzender zal ook al wel begrepen hebben dat Cruijff niet afkering is van een gevatte oneliner. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een uitvoerige wikiquote-pagina bestaat waarin de meest pertinente oneliners staan samengevat.

Analogieën

Blijkt dat er toch wat analogieën te trekken zijn tussen het voetbalspel en innovatie:

1) “Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren”
In innovatieland is het aan de initiatiefnemers onder ons. Het zijn de trendsetters in een sector die het verschil maken.

2) “Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander”
Innovatieve bedrijven slagen erin om steeds een stap voor te blijven op concurrenten. Door nauw contact met klanten detecteren ze snel nieuwe behoeften en ze vertalen die in nieuwe producten, diensten of extra emoties in het aanbod.

3) “Kijk, de bal moet minimaal tussen die 2 palen”
Bij het uitwerken van innovaties is het belangrijk om het doel goed voor ogen te houden. Creativiteit zonder valorisatie is waardevol in kunsten, maar waardeloos in bedrijven.

4) “In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt.”
Timing is uiterst belangrijk in innovatieprocessen. Te snel resulteert veelal in een mislukte marktintroductie, te laat evenzeer.

5) “Zonder de bal kun je niet winnen”
Innoveren zonder de vereiste middelen brengt weinig soelaas. Middelen kunnen betrekking hebben op kapitaal, maar evenzeer op competenties zoals creativiteit, leiderschap, project management.

6) “Om goed te voetballen, heb je goede voetballers nodig, maar een goede voetballer heeft bijna altijd het probleem van een gebrek aan rendement. Hij wil het altijd mooier doen dan strikt noodzakelijk.”
Perfectionisten zijn niet per definitie de meest succesvolle innovatoren, wel integendeel. Innoveren vergt het lef om te experimenteren met concepten, producten, diensten en businessmodellen. Prototypes ontwikkelen en naar de markt brengen om feedback van klanten mee te nemen in de verdere ontwikkeling. Co-creatie vergt per definitie het zich openstellen voor externe invloeden.

7) “Je moet een gaatje voor je laten vallen en er dan zelf inlopen”
Innoverende bedrijven zoeken constant nieuwe opportuniteiten. Sommigen slagen er in om die zelf te creëren door in te spelen op latente behoeften bij klanten. Dit vergt een enorm sterke relatie met diverse functies (verkoop, aankoop, R&D, productie, logistiek) bij de klant. Beperk ze dus niet tot de klassieke relatie verkoper-aankoper.

8) “Wat heb je nou liever? Eén goed elftal of elf goede eentallen?”
Innoveren is een teamsport. Vanaf de ideeëngeneratie tot de marktintroductie kun je het best een amalgaan van expertises in een innovatieteam betrekken. Sales, productie, verkoop, aankoop hebben allemaal een ander zicht op de nodige functionaliteit van een innovatie en op de waarde ervan.

9) “Elk nadeel heb z’n voordeel”
Innoveren is geen exacte wetenschap. De definitie van een ideaal innovatieproces bestaat dus niet. De meeste innovatiesuccessen worden na de feiten naarstig geanalyseerd en verklaard door zogenaamd voorspelbare modellen. Durven beslissen is dus aan de orde. Open staan voor fouten en er lessen uit trekken ook.

10) “Innoveren is simpel, maar simpel innoveren is moeilijk”
Veel van wat voorafging in deze Cuijffiaanse benadering van innovatie, is samen te vatten onder deze laatste quote. Innoveren is simpel, maar de verleiding is groot om het moeilijker voor te stellen dan het is. Akkoord, een systematische benadering is nuttig om innovatieprocessen effectiever te laten verlopen. Maar het start allemaal bij ondernemerschap: de durf en goesting om het anders aan te pakken, om in te spelen op die opportuniteit die je opvangt bij klanten en het vertalen van die opportuniteit in een uniek aanbod.

Reageren via Facebook

Over Kurt Peys

Kurt Peys is innovatieadviseur binnen het Innovatiecentrum Antwerpen en begeleidt bedrijven op weg naar succesvolle innovaties en nieuwe business. In zijn blog schrijft hij wekelijks reflecties over hoe innovatie ook bij kleine bedrijven een verschil kan maken.

http://kurtpeys.blogspot.com/