Jonge collega kan de baas iets leren: reverse mentoring /2 reacties

Jonge collega kan de baas iets leren: reverse mentoring

De wijze, door de wol geverfde senior die de jonge, enthousiaste maar nog onervaren collega begeleidt op het werk. Dat is het beeld van de mentor. Maar je kunt het ook omdraaien. Waarom zou dat nuttig kunnen zijn? En hoe krijg je dat succesvol voor elkaar?

Vanuit de Griekse Mythologie kennen we het verhaal van de held Odysseus die zijn gezin verliet om te gaan strijden in de Trojaanse oorlog. Hij vroeg zijn oude vriend Mentor de opvoeding en zorg voor zijn zoon Telemachus op zich te nemen. Mentor aanvaarde deze taak en op een vaderlijke manier begeleide en onderwees hij de jonge Telemachus.

Dat is de oorsprong en tot op heden nog steeds het centrale idee van de rol van een mentor. Eind jaren 90 kwam General Electric topman Jack Welsh op het idee een jonge ‘mentor’ in dienst te nemen om te leren over de mogelijkheden van het internet. In 1999 gaf Welsh zijn top 500 managers opdracht om hetzelfde te doen en zo was Reverse Mentoring geboren. Momenteel is het concept van Reverse Mentoring aan een volgende ontwikkelfase toe en staat opnieuw in de belangstelling. Wat precies is Reverse Mentoring? Wanneer kan het nuttig zijn? Waarom is er juist nu hernieuwde belangstelling? Wat zijn belangrijke uitgangspunten om een succesvol Reverse Mentoring programma op te zetten? Veel vragen met in dit artikel de antwoorden.

De rollen omgedraaid

De inzet van mentoren is in diverse organisaties toegepast om individuele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen. Daarbij gaat het om een samenwerking waarbij een ervaren en succesvolle medewerker een jonge minder ervaren medewerker (de mentee) begeleidt. Hoewel mentees vaak een voor hun functie relevante en goede opleiding hebben genoten, is dat geen garantie voor een succesvolle job en loopbaan. Daarbij komen meer zaken aan de orde zoals voor jezelf een plekje vinden en goed kunnen omgaan met de specifieke cultuur en politieke aspecten van de organisatie. Een ervaren medewerker in de rol van mentor kan dan erg behulpzaam zijn in het delen van specifieke kennis en het uitleggen van de ‘ongeschreven regels’ van de organisatie.

Bij Reverse Mentoring worden de rollen omgedraaid. De jongste persoon of junior, meestal lager in de hiërarchie, neemt de rol van mentor en de oudere, senior, meer ervaren en ‘hoger in rang’ medewerker wordt de mentee. De reden om de rollen om te draaien is simpel: de junior beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die de senior niet bezit en die nuttig of noodzakelijk zijn. Vanwege een aantal ontwikkelen zal Reverse Mentoring aan populariteit winnen in de nabije toekomst. Laten we dat eens verder verkennen.
Waarom een Reverse Mentoring programma opstarten?

Diverse belangrijke trends hebben op dit moment invloed op het fenomeen werk en zullen dat nog nadrukkelijker hebben op werk in 2020 (Meister & Willyerd, 2010). Op dit moment ontmoeten vier generaties elkaar op de werkplek en voor de USA zullen dat in 2020 zelfs vijf generaties zijn. De karakteristieken van de beroepsbevolking veranderen, Millenials (geboren tussen 1977 en 1997) zullen snel de grootste groep vormen. Zij brengen andere normen, waarden en verwachtingen mee naar het werk, zijn opgegroeid met internet en mobiele telefoon en zijn staan nagenoeg continu in verbinding met hun netwerk (‘hyperconnected’).

De generaties vóór hen zoals de Babyboomers hebben de introductie van de PC, internet en mobiele telefoon meegemaakt. Bij die introductie waren deze middelen schaars en als eerst beschikbaar voor de ‘happy few’ en daarmee worden high-tech spullen door hen nog steeds als statussymbolen ervaren. Millenials zijn opgegroeid met Google, mobiele telefoons en sociale netwerken (daarom ook wel ‘digital natives’ genoemd) en deze vormen voor hen ‘normale’ bestanddelen van het dagelijks leven, dus ook in relatie tot werk. Zijn zien internet, mobiele telefoon en sociale netwerken als normale en basale tools om hun werk gedaan te krijgen en verwachten dan ook dat deze zonder meer op het werk beschikbaar zijn.

‘Tech savvy’ medewerkers kunnen de digitale stuntelaars helpen

Omdat technologische veranderingen niet lineair maar exponentieel van aard zijn (Driesen, 2011) is het voor Babyboomers (ook wel ‘digital immigrants’ genoemd) vaak erg lastig de digitale ontwikkelingen te volgen daar waar Millenials makkelijk met de stroom mee gaan. In het achterblijven van Babyboomers in het gebruik van nieuwe technologieën en media hebben we een eerste aanleiding te pakken om Reverse Mentoring in te zetten. Jonge ‘tech savvy’ medewerkers kunnen senior medewerkers helpen met het gebruik van nieuwe technologieën om zo effectiever en efficiënter te zijn op het werk.

Wanneer het aandeel Millenials in de samenleving toeneemt heeft dit niet alleen gevolgen voor de beroepsbevolking. Zij vormen dan uiteraard ook een belangrijke groep van consumenten die hun producten en diensten graag aangeboden krijgen op een manier die past bij hun ‘hyperconnected’ en ‘tech savvy’ levensstijl. Zij vinden het bovendien belangrijk actief betrokken te zijn bij organisaties en merken via sociale media.

Op de volgende pagina: Millenials weten wat de consument wil; ze zijn hem zelf.