JSF wordt Nederland opgedrongen, net als Starfighter en F-16 /2 reacties

JSF wordt Nederland opgedrongen, net als Starfighter en F-16

Piet Dankert wilde in 1974 steekpenningen van Dassault laten overmaken naar Amnesty International. De luchtmacht speelde met de Amerikanen onder een hoedje en Bernhard bemoeide zich met de aanschaf van de F-16. De aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen is niet alleen anno 2009 een heet hangijzer. Voormalig defensie-voorlichter Bert Kreemers schreef er een proefschrift over.

Uiterlijk in 2022

Het is niet nodig om volgend jaar al te besluiten over de vervanging van de F-16 toestellen van de Koninklijke luchtmacht, blijkt uit het proefschrift van Kreemers over de aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen in de periode tussen 1959 en 1999. In deze periode werden de Starfighter, de NF-5 en de F-16 aangekocht. Het coalitieakkoord voorziet in vervanging van de eerste F-16’s vanaf 2014.

De eerste F-16’s deden in 1979 hun intrede bij de Koninklijke luchtmacht. In totaal werden 213 toestellen aangeschaft. De huidige operationele sterkte is 72. De meeste toestellen die nu in gebruik zijn, dateren van 1984 en later. De meeste kunnen veertig jaar mee. Dat betekent dat de F-16’s die nu dienst doen tussen 2020 en 2025 aan het einde van hun levensduur zijn. De vervanging van de F-16 hoeft dan ook niet te beginnen in 2014 maar pas in 2022, stelt Kreemer.

Gestolen documenten

Kreemer doet ook een boekje open over de aanloop naar de keuze voor de F-16, de opvolger van de Starfighter. Het Tweede Kamerlid Piet Dankert van de PvdA wilde steekpenningen van de Franse vliegtuigfabrikant Dassault – te verstrekken in ruil voor de steun van het invloedrijke kamerlid aan de Mirage F1 - laten overmaken naar Amnesty International en het Nederlands Juridisch Comité voor de Mensenrechten, stelt hij. Het ging om een bedrag van anderhalf miljoen gulden. De omkooppoging werd via de toenmalige correspondent van het Franse dagblad Le Monde, Philip Freriks, bekend, maar Dankert hield dat hij het aanbod van Dassault had afgewezen. Hij had een innige band met hoge vertegenwoordigers van Dassault opgebouwd omdat hij ‘van Dassault bijzonder interessante inlichtingen kreeg over het Amerikaanse toestel’. Dat was dus de F16. Het ging hierbij om volgens Dankert kennelijk gestolen documenten over gebreken aan het Amerikaanse toestel.

Dankert ontkende categorisch met Dassault over de bestemming van het voor hem bedoelde geldbedrag te hebben gesproken. Uit een door minister van Justitie Dries van Agt ingesteld geheim onderzoek blijkt echter dat Dankert het voor hem bestemde geld wilde gebruiken om de twee goede doelen te steunen. De omkoopaffaire leidde op 10 februari 1976 tot een rechtszaak waarin de hoofdverdachte, de Nederlandse vertegenwoordiger van Dassault, werd vrijgesproken. De officier van justitie hekelde de houding van Dankert, die volgens hem al in een zeer vroeg stadium de boot tegenover Dassault had moeten afhouden. Het geheime onderzoeksverslag over de omkooppoging bevindt zich op het ministerie van Justitie. Het dossier voor de in 1976 gehouden rechtszitting is vernietigd.