Juridische voorspellingen voor 2010 (en terugblik op die voor 2009) /1 reactie

Juridische voorspellingen voor 2010 (en terugblik op die voor 2009)

Vorig jaar deed internetjurist Arnoud Engelfriet vijf juridische voorspellingen voor 2009. Wat is daarvan terechtgekomen?

1. We gaan meer rechtszaken over scrabbleclaims krijgen, maar die worden in overwegende mate gewonnen door de gedaagden. Oftewel: niks drie maal woordwaarde.
Ik ben deze rechtszaken niet tegengekomen. Er was één verwante zaak: in de Cruijff-zaak werden de ouders aangeklaagd van de plaatser van zo’n foto, maar zij werden niet aansprakelijk geacht voor het handelen van hun vijftienjarige zoon.

Wel bleek al te hard blaffen reden voor matiging van de eis. Zo ook in een zaak over auteursrecht op een landkaart waar onvoldoende was geprobeerd de zaak in der minne op te lossen.

2. We krijgen eindelijk een uitspraak over de juridische status van technische normen en of de opstellers daarvan deze werkelijk alleen tegen betaling beschikbaar hoeven te stellen.
Inderdaad: wettelijk voorgeschreven normen moeten openbaar zijn. Er is hoger beroep ingesteld, en de minister komt in 2010 met een standpunt over deze materie.

3. Er komen geen rechtszaken over octrooiinbreuk door open source.De enig mogelijk relevante rechtszaak was die van Microsoft tegen TomTom in februari, die trouwens eind maar alweer geschikt werd. Ik zeg “mogelijk relevant” omdat de aanval niet specifiek op open source was gericht, hoewel het bij alle nieuwssites meteen als sensationele kop werd opgevoerd. Waarschijnlijk puur vanwege dat sensationele.

4. Het Europees Octrooibureau beantwoordt haar vraag over de grenzen van ‘computer-implemented inventions’ onder het Europees Octrooiverdrag, en gebruikt daarbij heel vaak woorden als ‘technisch effect’ of ‘technisch karakter’, maar een lekker werkbare regel komt er niet. Mijn gok: een software-uitvinding is technisch als deze technische aspecten bevat, waarbij de computer niet meetelt als technisch aspect.
Helaas laat het EOB nog steeds op zich wachten. Grr.

5. Een webwinkel krijgt het aan de stok met de Consumentenautoriteit omdat ze eisen dat producten in ongeopende verpakking retour moeten.
Gebaseerd op de aanwijzing als aandachtsgebied maar niet gebeurd. Wel heb ik van diverse lezers vernomen dat de CA desgevraagd bevestigt dat terugname ook moet als de verpakking beschadigd is, wanneer beschadigen de enige manier was om de verpakking open te krijgen. De CA trad wel veel op tegen telecomaanbieders.

En dan nu: wat mogen we in 2010 verwachten?

1.Meer aandacht voor webwinkels door de Consumentenautoriteit. Jawel ik pak meteen maar door: Op naleving van de Wet Koop op Afstand is nog een hoop te halen.
2.Een boze ISP die actie onderneemt tegen het Agentschap Telecom over de Wet Bewaarplicht. Na een nogal opvallende nulmeting begint het Agentschap nu voorzichtig opvattingen te hebben over deze rare wet. En dat gaat niet goed vallen.
3.Eindelijk die uitspraak over software en octrooien onder het Europees Octrooiverdrag, en hij gaat tegenvallen. Zò traag zullen die EOB-mensen toch niet zijn?
4.Nog een rechtszaak over de aansprakelijkheid van forumbeheerders. En deze keer komt er zowaar een rechtsregel uit waar we wat mee kunnen in andere zaken.
5.Deze crowdsource ik: wat denken jullie? De meest gehoorde mening wordt de mijne

Reageren via Facebook

Over Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet (1974) is ICT-jurist, octrooigemachtigde en informaticus. Na negen jaar bij de octrooiafdeling van Philips begint hij per 1 juli 2008 als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Op zijn website Iusmentis publiceert hij over softwarelicensering en internetrecht. Arnoud blogt ook over internetrecht. In 2009 hoopt hij zijn master informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam af te ronden.