Innoveren kan zelfs een platform leren /reageer

Innoveren kan zelfs een platform leren

Het tweede Innovatieplatform (IP) onder leiding van premier Balkenende presenteerde vrijdag jl. zijn werkprogramma voor de komende jaren. Het is de ambitie van het Innovatieplatform om Nederland terug te krijgen in de top 5 van internationale ranglijsten. Het IP doet in het werkprogramma een oproep aan ondernemers, wetenschappers en een ieder die innovatie belangrijk vindt mee te denken. Auteur Henk de Greef zet de kansen en bedreigingen van het platform op een rijtje.

Kansen

 • Signaalfunctie; Aandacht voor innovatie en ondernemerschap in zowel de maatschappelijke context als de politieke lobby kan geen kwaad.
 • Aktie / Doen; Uitstralen dat er niet alleen wordt gepraat over het onderwerp, maar dat er werkelijk iets wordt gedaan.
 • Imago / ondernemen en innoveren; Ondernemerschap is nog steeds geen benijdenswaardige positie in Nederland. Een goede baan is dat wel.
 • Vernieuwende overheid (Imago); De Nederlandse overheid kampt zelf met een bureaucratisch imago. Het IP zou binnen de overheid enkele vernieuwende initiatieven kunnen initiëren.
 • Bezetting cruciale posten binnen de overheid (minder van hetzelfde); Het selectiemechanisme voor cruciale posten hangt nauw samen met het voornoemde imago. Minder van dezelfde uitgangspunten geeft kans op vernieuwing.
 • Keren van de beheerscultuur; De huidige beheerscultuur beloont management en straft ongehoorzaamheid. Dit paternalisme werkt innovatief gedrag niet in de hand.

Bedreigingen

 • Bestuurders en managers innoveren niet door risicomijdend gedrag; Deelnemers in het IP werden niet geselecteerd op ondernemende en innovatieve kwaliteiten.
 • Geloofwaardigheid wordt ondermijnd door missen authenticiteit; Het IP zou kunnen worden opgevat als een project voor de vorm, zoals er al zoveel waren.
 • Vorm belangrijker dan inhoud; IP moet zichzelf (budget) bewijzen. Door grote politieke druk mag het project niet falen (en dus geen risico nemen).
 • De veronderstelling “niet innovatief” te zijn kent zelfreferentieel karakter; De meningen over de innovatiekracht van Nederland verschillen nogal.
 • Gevestigde orde is bijna niet los te laten; Grote belangen zijn vaak stevig verankerd.
 • Wordt ingezet als oplossing voor het nadeel van overorganisatie; Als de oplossing de oorzaak is.

Feiten

 • De lijst met deelnemers is bekend. Politici, wetenschappers en managers uit het bedrijfsleven voeren de lijst aan. De meeste van deze mensen vertegenwoordigen een groot belang in de gevestigde orde. Een enkeling staat bekend om een managementfilosofie waarin innovatie gedijt (DSM).
 • Actieplan; Het plan is concreet met heldere doelstellingen. (SMART)
 • 6 Peilers, speerpunten waarop het platform zich richt; Dit zet een kader om het fenomeen “innovatie”, alsof elders niet hoeft te worden geïnnoveerd.
 • Resultaten vorig IP; 1,22 miljard structureel naar onderzoek en onderwijs, 10.000 innovatievouchers, 6 InnovatiePrestatieContracten, 7000 kennismigranten, ontwikkeling sleutelgebiedenaanpak, Oprichting van het Nederlands Centrum Sociale Innovatie en De introductie van een Nederlandse versie van de SBIR-regeling waarbij departementen aan mkb-bedrijven innovatieve overheidsopdrachten verlenen.

Verwachtingen

Het Innovatieplatform heeft zichzelf een doel gesteld, dat niet voor iedereen in gelijke mate wordt onderstreept als relevant voor de groei van de economie. Sommigen beweren dat Nederland niet innovatief genoeg is en anderen vinden juist dat er voldoende wordt geïnnoveerd, zonder dat dit wordt opgemerkt. Of innovatie werkelijk aandacht behoeft blijft een vraag waar de geleerden het nog niet over eens zijn.