Ken de risico's van online winkelen /reageer

Digitale handtekening

beeld: IamilkEen digitale handtekening kan extra zekerheid bieden. Met behulp van wiskundige technieken kan een document worden voorzien van een unieke code, de zogeheten digitale handtekening. Hiermee kan de ontvanger van het document nagaan of het compleet en ongewijzigd is.
Tevens kan hij de oorsprong van het document vaststellen. De plaatser voegt met behulp van een geheime sleutel een code toe aan het te signeren document. Deze code is uniek voor het document en voor de plaatser. Hieruit volgt dat alleen de houder van de geheime sleutel de code, oftewel de digitale handtekening, had kunnen genereren, en daarmee is vastgesteld dat hij het document heeft gesigneerd.

Een correcte digitale handtekening is dus veel lastiger te weerleggen dan een papieren handtekening (die kan worden gekopieerd of nagemaakt). Bovendien is een digitale handtekening sinds enkele jaren gewoon rechtsgeldig, net zoals de ouderwetse ‘papieren’ handtekening.

Bescherming

Bij kopen aan de deur en kopen ‘op afstand’ (per telefoon of via internet) zijn er extra regels die de consument moeten beschermen. De wet Koop op Afstand beschermt de consument door bindende regels bij koop via internet. De belangrijkste zijn het recht op ontbinding van de koop binnen zeven werkdagen en de informatieplicht voor de verkoper.

Een consument mag een koop zonder opgaaf van redenen binnen zeven werkdagen herroepen. De verkoper mag hier geen boete voor in rekening brengen. Hooguit mag hij de kosten voor het terugzenden voor rekening van de consument laten komen. Uiteraard moet de verkoper ook (binnen dertig dagen) een eventuele betaling terugstorten. Dit geldt ook voor betalingsregelingen.

Vertrouwen

Voordat het product wordt geleverd, moet er meestal eerst worden betaald. En daar zit hem voor de koper het grootste risico: is deze site wel te vertrouwen, en gaan ze er niet met mijn geld of creditcard vandoor?

Meestal wordt hierbij als domeinnaam dan een foutieve spelling van de echte naam gebruikt, zoals Amazoon.com of Amaz0n.com

Voor een groot deel volgt dit vertrouwen puur uit de bekendheid van de website. Een site als Amazon.com zal niet snel een consument benadelen, omdat ze zich eenvoudigweg de slechte publiciteit niet kunnen veroorloven. Een klein internet-bedrijfje in Rusland heeft wat dat betreft minder te verliezen, en vormt dus een groter risico voor een consument.

Maar reputatie zegt ook niet alles. Soms komt het voor dat een kwaadwillend persoon een site opzet die sterk lijkt op een echte webwinkel. Meestal wordt hierbij als domeinnaam dan een foutieve spelling van de echte naam gebruikt, zoals Amazoon.com of Amaz0n.com (met het cijfer 0).

Geavanceerde trucs plakken ‘technisch’ uitziende tekens in de URL, zoals “http://yahoo.com:80@127.0.0.1″. Dit is NIET de URL van Yahoo, al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo. Wie aan zo’n nepsite zijn creditcardgegevens afgeeft, loopt grote kans een hoop geld kwijt te raken. Even de URL controleren is dus altijd verstandig.