Klimaatrel: een storm in een glas water? /2 reacties

Klimaatrel: een storm in een glas water?

Toen vorig jaar november duizenden e-mails van de klimaatonderzoeksgroep CRU van de Engelse universiteit van East-Anglia op straat lagen, waren de rapen gaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik, overtuigd als ik ben van het kwalijke milieugedrag van de mens in het algemeen en de mensheid in het bijzonder, tamelijk geschokt was toen ik die las. Phil Jones en zijn ploeg hadden de kluit de laatste jaren fiks belazerd door te manipuleren met gegevens, onderzoekers hun ‘ruwe gegevens’ te onthouden en het uit de wetenschappelijke literatuur houden van hun onwelgevallige onderzoeksgegevens. Er stak een storm van protest op en nogal wat overconsumerende westerlingen haalden opgelucht adem: zie je nou wel, dat hele klimaatverhaal is een verzinsel van wetenschappers om hun instituutjes draaiende te houden. Niks een door de mens(heid) aangewakkerde klimaatopwarming, maar fraude en verdraaiingen van een zichzelf verrijkende klimaatmaffia.

Minister Cramer

Zelfs onze eigen milieuminister Cramer, toch van beroep wetenschapper, ontplofte bijna, zij het dat ze daar een paar maanden de tijd voor nam. Na wat geconstateerde onzorgvuldigheden in het laatste rapport van de wetenschappelijke klimaatcommissie (IPCC) uit 2007, zei ze geen fouten meer te zullen accepteren in de IPCC-rapporten. Een vreemde eis van iemand die het klappen van de zweep in de wetenschap zou moeten kennen.

Zo veel ophef als er eind vorig, begin dit jaar was over de malversaties van Jones en de hele klimaatmaffia, zo stil was het rond het uitkomen van het rapport van het Britse Lagerhuis dat het wangedrag van Jones c.s. moest onderzoeken. Eind maart is dat rapport uitgekomen en Jones is vrijwel geheel vrijgepleit van moedwillige verdraaiingen, manipulaties of anderszins abject gedrag. De Lagerhuis-commissie, onder voorzitterschap van de liberaal-democraat en voorzitter van de Lagerhuis-commissie voor wetenschap en technologie Phil Willis, stelt dat Jones zich niet schuldig heeft gemaakt aan malversaties en dat zijn wetenschappelijke reputatie ‘intact’ is gebleven.