Kosten kerncentrales moeilijk te bepalen /reageer

Kosten kerncentrales moeilijk te bepalen

In een recente Amerikaanse studie Business Riks and Costs of new Nuclear Power is een zeer gedetailleerde kosten/baten analyse gemaakt van kerncentrales van de huidige generatie. Volgens deze berekeningen zijn de kosten voor nieuwe kerncentrales in de laatste paar jaar extreem gestegen. Als alle werkelijke kosten zouden worden doorberekend komt de kilowattprijs tussen de 25 en 30 dollarcent liggen en is daarmee duurder dan hernieuwbare energie. Time bericht hierover eind 2008.

Verdubbeling

De kosten voor een grote kerncentrale liggen nu tussen de 12 en 18 miljard dollar, aldus een gedetailleerde kostenraming van de Florida Power and Light. Het kost 10 tot 15 jaar voordat een centrale volledig operationeel is. Tot op heden is men in Amerika bij geen enkele gebouwde kerncentrale binnen de begrote kosten gebleven.

Kerncentrale-lobby

Het Internationale Energy Agency (IEA) heeft de Nederlandse regering recentelijk aangespoord om snel een besluit te nemen over de bouw van een nieuwe kerncentrale.
Hun argumentatie was ondermeer dat kernenergie een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van CO2-uitstoot, en dat de bouw relatief betaalbaar is. Hoewel bij de coalitievorming is afgesproken dat gedurende deze regeerperiode geen nieuwe kerncentrale gebouwd zal worden, heerst binnen de regering verdeeldheid tussen Van der Hoeven (voor), en Cramer (tegen).