Kosten kerncentrales moeilijk te bepalen /reageer

Informatie

Een Franse bedrijf laat weten dat kerncentrales van de nieuwe generatie, met 1600 megawatt veel krachtiger zijn dan hun voorgangers en 15% minder uranium en 30% minder kernafval hebben. Het kernafval heeft wel een aanzienlijke hogere radio-activiteit, erkent het bedrijf, zo’n 15%. Greenpeace zegt dat de radio-activiteit 7x hoger ligt. Naast de huidige 58 werkende kernreactoren in Frankrijk zijn daar noch elders op dit moment nieuwe generatie kernreactoren, EPR genoemd, in bedrijf. Er zijn er wel twee in aanbouw, één in Finland en één in Noord-Frankrijk.

Critici hebben nogal wat aan te merken op kerncentrales. Ze zijn niet duurzaam, gezien het radio-actieve afval. Het risico van ongelukken bij bedrijfsvoering blijft aanwezig. De kosten en risico’s van opslag van het afval dat nog duizenden jaren radio-actief blijft, zijn hoog. De technologie is verwant aan het maken van kernwapens en het maken van vuile bommen, en vormt dus een reëel gevaar. Daar komt bij de kosten voor het opruimen van radio-actief afval na afschrijving centrale.

Eén van de critici is de Duitse overheid. Die weet precies waarom het niet snel meer voor kernenergie zal kiezen. De hoeveelheid radioactief kernafval van de huidige 17 kerncentales in Duitsland is nu ca. 6000 ton. Daar komt tot aan 2022, als de laatste kerncentrale wordt stilgelegd, nog 4800 ton bij. De hoeveelheid stroom uit hernieuwbare energie in Duitsland zal in tien jaar van 15% naar 47% gaan.

Vergelijken

Het valt niet mee de verschillende energiebronnen met elkaar te vergelijken. Producenten neigen ernaar hun product als ideaal en goedkoop te presenteren, zonder dat er onafhankelijk inzicht is in de werkelijke cijfers. Dat geldt ook voor de producenten van kernenergie. Dat kerncentrales duur zijn in bouw gebruik en deconstructie, een lange levertijd hebben, en niet duurzaam zijn, dient afgezet te worden tegenover de prestaties van de hernieuwbare energie.

Een punt dat pleit voor forse investeringen in duurzame energie ten opzichte van kernenergie is dat uranium uit vooral instabiele landen als Congo en Rusland moeten komen, en naar verwachting steeds duurder zal worden, waar schone energie door innovatie goedkoper zal worden.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.