Krachtcentrales: veel minder CO2-uitstoot /5 reacties

Krachtcentrales: veel minder CO2-uitstoot

Aan de technische universiteit in het Noorse Trondheim is een nieuw type membraan ontwikkeld dat grote beloften inhoudt voor het afvangen van CO2 uit rookgassen van kolencentrales. Volgens onderzoeksleider professor May-Britt Hägg is het nieuwe membraan veel selectiever en goedkoper dan de momenteel gebruikte afvangtechnieken.

Krachtcentrales

De nieuwe techniek, die gepatenteerd is door de Noorse University of Science and Technology, NTNU, zal de komende jaren bij een viertal grote Europese krachtcentrales worden getest. Volgens Hägg zijn er bedrijven geïnteresseerd in de productie van dit nieuwe membraansysteem, maar is er nog geen beslissing genomen. De Noorse hoogleraar verwacht dat het afvangsysteem met een jaar of vijf op de markt zal zijn.

CO2-uitstoot

Rond eenderde van de CO2-uitstoot in Europa komt op rekening van krachtcentrales. Vooral kolengestookte centrales produceren in verhouding veel CO2-gas, dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk wordt gehouden voor het broeikaseffect.

Er bestaan al sinds jaar en dag systemen waarbij met behulp van gaswassers en bepaalde chemicaliën kooldioxide uit de rookgassen van centrales en andere industriële installaties wordt gehaald, maar die zijn verre van volmaakt en vergen vrij grote investeringen. Volgens Hägg is het nieuwe membraan veel effectiever en selectiever dan de bestaande afvangsystemen.