Kwart ondernemers heeft moeite financiers te overtuigen /reageer

Kwart ondernemers heeft moeite financiers te overtuigen

Ruim 26 procent van de Nederlandse ondernemers vindt het lastig om aan financiers uit te leggen waarom ze krediet zouden moeten verstrekken aan hun onderneming. Dit blijkt uit onderzoek van Caple onder 1.450 ondernemers. 28 procent van de ondervraagden geeft daarnaast aan niet op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden op het gebied van financiering.

Verrassend genoeg is dit onvermogen om te overtuigen nog hoger onder de ‘grotere’ ondernemers (meer dan tien werknemers in dienst). Maar liefst een derde van hen vindt het moeilijk om uiteen te zetten waarom een ander hun bedrijf zou moeten financieren. Michiel Slinkert, managing partner van Caple noemt de resultaten opmerkelijk. “Normaal gesproken is het zo dat data in grotere organisaties beter geborgd is, wat hen helpt bij de financiering.”

Het zijn opvallende en zorgwekkende conclusies tegelijkertijd, stelt Caple. Veel ondernemers lijken wel aandacht te hebben voor de mogelijkheden om de organisatie te laten groeien door aanvullende financiering. Maar om een financiering te laten slagen, is het van groot belang om de boodschap van de onderneming goed voor ogen te hebben. “Het gaat om meer dan cijfers alleen”, zegt Slinkert.

Focus op lopende zaken
Dat ondernemers niet kunnen uitleggen waarom anderen zouden moeten financieren, is in ieder geval niet te wijten aan een gebrek aan inzicht in de eigen financiën. Zo zegt 93 procent van de ondervraagden exact te weten hoe zijn of haar bedrijf er financieel voor staat. Dat blijkt ook uit het feit dat ze bijna allemaal weten wie hun crediteuren (90 procent) en debiteuren zijn (92 procent). Slinkert: “Het is natuurlijk goed nieuws dat ondernemers op de hoogte zijn van de financiële stand van zaken binnen het bedrijf. Dit is immers een belangrijke voorwaarde voor gezonde bedrijfsvoering. Maar juist dan is het zaak om verder te kijken naar mogelijkheden voor groei en je niet blind te blijven starten op lopende zaken.”

De volgende stap
Het feit dat bijna dertig procent van de ondervraagden niet op de hoogte is van alle mogelijkheden op het gebied van bedrijfsfinanciering ondersteunt het idee dat ondernemers zich wellicht te veel richten op huidige zaken en onvoldoende bezig zijn met de volgende stap. “Situaties waarin ondernemers zoeken naar nieuwe financiering, ontstaan vaak spontaan. Maar het is raadzaam om je als ondernemer niet te laten overvallen. Daarom is het aan te raden om altijd een vorm van een financieringsplan te hebben voor als er zich kansen voordoen. Bovendien is het belangrijk altijd een adviseur in de arm te nemen”, aldus Slinkert. “Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat een meerderheid van de ondernemers deze hulp goed kan gebruiken.”

Over Caple
Caple is Europees specialist in groeikredieten (tussen de vijf en tien miljoen) aan het wat grotere MKB. Wij doen dat in een nauwe strategische samenwerking met BNP Paribas Asset Management. Contacten met MKB-bedrijven verlopen altijd via een landelijk netwerk van onafhankelijke, ervaren financieel adviseurs. De adviseurs worden hierbij geholpen door onze technologie en expertise in bedrijfsleningen, met een koppeling aan de institutionele distributiecapaciteit van BNP Paribas Asset Management.

Reageren via Facebook

Reacties

Over admin