Laagopgeleiden eten slechter en nemen minder tijd voor maaltijd /reageer

Laagopgeleiden eten slechter en nemen minder tijd voor maaltijd

Mensen met een lage opleiding hebben gemiddeld genomen een slechter eetpatroon dan hogeropgeleiden. Over het algemeen eten mensen met een lage opleiding vaak voor de tv. Ze slaan het ontbijt regelmatig over en houden van een vette hap. Lang niet altijd wordt de maaltijd gezamenlijk gebruikt.

Een en ander blijkt uit de studie Eetgewoonten van laagopgeleiden die het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft verricht in opdracht van het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie.

De overheid wil inzicht krijgen in het eetgedrag van mensen met een lage sociaaleconomische status, omdat zij een slechtere gezondheid hebben. In deze studie, een kwalitatief onderzoek waarbij 32 mensen zijn ondervraagd, is gekozen voor mensen met een lage opleiding, omdat dat één van de belangrijkste kenmerken is van een lage sociaaleconomische status.

Grote diversiteit

Onderzocht is of mensen in deze groep belang hechten aan gezonde voeding, of ze kennis daarover hebben, of ze gezonde voeding duur vinden en of ze steun in de sociale omgeving ervaren voor gezonde voeding. Ook is onderzocht of stress en negatieve emoties van invloed zijn. Duidelijk komt naar voren dat drukte en de behoefte tot verwennerij, het hebben van “lekkere trek” en gezelligheid mensen doen grijpen naar minder gezonde producten.

Weinig rust

Mensen zijn zich bewust van de ongezondheid van bepaald gedrag. Maar ze hebben weinig rust in hun leven door problemen op velerlei gebied: rond huisvesting, in hun relaties en financieel. Het bestaan is moeilijk, dus de voeding moet lekker zijn, is de gedachte. Eten voor de tv vindt men gemakkelijk, gezelliger en ontspannen; bovendien leidt het de kinderen af, zodat ze makkelijker eten, ook als ze het minder lekker vinden. De lekkere, vette hap is pure verwennerij in het weekend, ’s avonds of op het werk.

Smaak en gemak

In het rapport wordt aanbevolen om bij beleid dat op deze groep gericht is, aan te sluiten op smaak en gemak, want dat zijn belangrijke aankoopmotieven voor deze groep. Bij voorlichting kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘transitiemomenten’ in het leven: wanneer er kinderen geboren worden of wanneer iemand ziek wordt. Deze momenten maken mensen extra bewust over het belang van gezonde voeding. Op deze momenten zijn zij extra ontvankelijk voor prikkels die hen aanzetten tot gezonder eten. Ook wordt aanbevolen om duidelijk te maken dat gezond voedsel niet altijd duur(der) hoeft te zijn.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.