Landbouw bespieden vanuit de ruimte /reageer

Landbouw bespieden vanuit de ruimte

Voor een goede en constante voedselvoorziening is het voor landen en regio’s van groot belang om te weten hoeveel oogst een bepaald gebied zal opbrengen. Promovendus Mobushir Riaz Khan van de faculteit ITC van de Universiteit Twente ontwikkelde een methode om met behulp van satellietbeelden te bepalen welke gewassen ergens worden geteeld.

De methode kan met 95 procent nauwkeurigheid inschatten hoeveel oogst een gebied zal opleveren. Beleidsmakers hebben die informatie nodig voor de verdeling van landbouwsubsidies, voor de voedselveiligheid en om optimaal gebruik te kunnen maken van beschikbare landbouwgrond.

Tijdrovend

Voor een groot gebied is het normaliter lastig, tijdrovend en daarmee duur om dit in te bepalen. Mobushir Riaz Khan ontwikkelde een methode om met behulp van satellietbeelden nauwkeurig in te kunnen schatten welke gewassen ergens groeien, hoeveel daarvan groeien en hoeveel er uiteindelijk kan worden geoogst. De methode is niet alleen een uitkomst voor de rijkere landen, maar juist ook voor de armere landen aangezien de vereiste satellietbeelden gratis zijn.

Het eerste gedeelte van het onderzoek draaide om het identificeren van landbouwgrond op speciale satellietbeelden (hypertemporal SPOT-Vegetation NDVI beelden) en het bepalen welke gewassen daar groeien. De resultaten werden gekoppeld aan veldgegevens: ter controle en om de methode te optimaliseren.

Het bleek dat de methode een goede weergave van de realiteit geeft. Zo bracht hij bijvoorbeeld aan het licht dat in Andalusië (Spanje) een veel kleiner oppervlak gebruikt werd voor de teelt van zonnebloemen dan was opgegeven bij de Europese Unie (die de teelt van zonnebloemen subsidieert).

Temperatuur

In het tweede gedeelte van zijn promotieonderzoek ontwikkelde Khan een methode om – uitgaande van welke gewassen ergens groeien – nauwkeurig te kunnen inschatten hoeveel oogst een gebied zal opleveren. Hierbij maakte hij enkel gebruik van satellietbeelden met informatie over de lokale temperatuur en een gewasgroei model. De methode maakte het mogelijk om de opbrengst van gebieden van één bij één kilometer met 95 procent nauwkeurigheid te kunnen inschatten.

Uit een onderzoek onder professionals die werken met landbouwkaarten blijkt dat de overgrote meerderheid van hen meerwaarde ziet in de nieuwe methode en geïnteresseerd is om deze te gebruiken. Khan en andere onderzoekers van het ITC zullen de methode verder doorontwikkelen zodat deze nog nauwkeuriger wordt en geschikt is voor meer verschillende typen gewassen en gebieden.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.