Leren van innovatie: best moeilijk /reageer

Leren van innovatie: best moeilijk

Veel bedrijven hebben hun innovatieprocessen redelijk goed vastgelegd, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Er wordt te weinig gecommuniceerd en te weinig geleerd van mislukkingen en successen.

Dat zijn althans bevindingen van TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerp, die een breed best practises onderzoek heeft gedaan naar innovatiemanagement bij Nederlandse bedrijven, samen met PDMA, de brancheclub van innovatiemanagers. TU Delft bekeek verschillende aspecten van innvoatie, zoals de implementatie van innovatiestrategieën, open versus gesloten innovatie, de inzet van social media bij productontwikkeling en de rol van intuïtie en het visualiseren van ideeën.

Valkuilen

“De onderzoekers kwamen onthutsende dingen tegen,” zegt PDMA-voorzitter Jeroen de Kempenaer. “In de collegebanken hebben ze geleerd dat innovatie volgens een rationeel proces gestuurd kan worden. In de praktijk bleek het anders te lopen.” Neem het vertrouwde stage-gate-model, dat voorschrijft dat bij het bereiken van een vooraf bepaalde mijlpaal in de ontwikkeling van een product wordt besloten of het de volgende fase van het project in kan gaan. “Dat beslismoment blijkt vaak al achterhaald te zijn zodra je met alle betrokkenen aan tafel zit. Je moet je mensen dus eerder bij de ontwikkeling betrekken, wil je ze nog invloed geven op de innovatie.”

Nog zo’n valkuil die bij het onderzoek naar voren kwam: of een innovatie nu slaagt of mislukt, organisaties leren en onthouden te weinig. De Kempenaer: “Je zou een succes het liefst herhalen, alleen blijkt een team dat aan een nieuw project werkt dan uit andere mensen te bestaan. De beschikbaarheid blijkt soms belangrijker dan de bekwaamheid en ervaring van mensen. Zo worden lessen niet meegenomen. Dat is wel de belangrijkste les uit het onderzoek: innovatie is een vak, wees zuinig op je mensen en hun opgebouwde ervaring”

Open innovatie

Open innovatie is al jaren een gevleugeld begrip. In de praktijk, bleek uit het onderzoek, maakt het vaak de potentie niet waar. “Dat was best wel een ontboezeming. Een traject van open innovatie kun je niet ingaan als je van tevoren al hebt vastgesteld welk eindresultaat eruit moet komen. Dat gebeurt te vaak. Maar als je heel specifieke kennis of kunde van een ander wilt gebruiken, moet je die gewoon inkopen. Dat heeft weinig met open innovatie te maken. Het levert alleen werkelijk iets op als je echt samen iets nieuws tot stand wil brengen en de chemie goed is.”

Wat ook sterk voor verbetering vatbaar is: de communicatie tussen iedereen die bij innovatie is betrokken. Zoals de medebeslissers eerder betrokken mogen worden bij het doorhakken van de stage en gate-knoop, moet eigenlijk elke ingenieur goed bijgepraat zijn over de strategische doelen die een organisatie heeft met zijn nieuw te ontwikkelen producten. Ook op heel basaal niveau is interactie van levensbelang.

“Schrijf de dingen op die je bij de discussie aan de koffieautomaat met elkaar bespreekt. Soms kom je daar op punten, die vervolgens weer wegzakken maar heel belangrijk kunnen zijn om mee te nemen in het proces.” Zo’n koffieautomaat zou best vervangen kunnen worden door Facebook-achtige applicaties, bevestigt De Kempenaer. “Mits je de discussie in het zakelijke houdt, lijkt me dat ideaal.”

Meer over open innovatie?
Kennis delen is geen stelen
Nu gratis: buurmans ideeën

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie OnzeEconomie

OnzeEconomie.nu is een online portal voor iedereen die enige interesse heeft in de economische dynamiek en meer wil weten over de verbanden tussen grote macro- en sociaaleconomische ontwikkelingen en de realiteit in het bedrijfsleven.