Reacties/ Lichtsnelheid teruggebracht naar nul printlink


Albert Marinus (8 augustus 2010, 11:14)

Uw snelHeid code Evolutie versum Astro ruimte Sfeer strato C way M milky Cosmos atmo E exo Uni nucleus schaduw: aurora luid uni + Exo 1 quasar stil atoom spectrum Quarks 2 pulsar – eclip x E luid nova anion 1 quasar spectrums stil tachyon Lokalen statica 2 pulsar licht axion luid fermion Z, Groepen generaties heterotisch collap fractal Pi kwantum matrix klassen accretie halo magnetica cluster ∞ N statisch nova + Atmo 1 quasar stil tachyons atoomst luid pion Zon 2 pulsar + angulair halo stil boson Up corona separatie accretie 2 pi donker axion matrix atooms Magnetar licht axion luid fermion statica fissie stil meson matrix eclec 3 generatie luid pion Mercurius kwantum fractal N cluster 1 heterotisch nuclair stil hyperon – angulair halo luid boson Down corona separatie heterotisch 1 cluster N fractal stil lepton donker axion Magnetars spectrumst licht axion luid fermion statica fissie stil meson matrix aurora schaduw generatie 3 eclec luid pion Venus kwantum fractal N cluster 1 heterotisch nuclairs stil hyperon + cosmos 1 quasar spectrums atoom luid pion Aarde 2 pulsar – angulair halo stil boson Charm corona separatie luid lepton donker axion matrix heterotisch 1 cluster N fractal licht stil fermion atooms Magnetarst luid meson matrix eclec 3 generatie nuclairst stil hyperon statica fissie luid pion Maan kwantum pi 2 accretie stil lepton donker axion + angulair halo luid boson Strange corona separatie accretie 2 pi licht axion matrix stil fermion Magnetars luid tachyon matrix stil meson aurora schaduw axion statica fissie nuclairing luid hyperon generatie 3 eclec stil pion Mars kwantum pi 2 accretie luid lepton donker axion matrix – angulair halo stil boson Top corona separatie fractal N cluster 1 heterotisch licht axion matrix luid fermion stil tachyons spectrumst luid meson matrix statica fissie stil lepton donker axion eclec 3 generatie nuclairings luid hyperon accretie 2 pi licht axion matrix stil fermion generatie 3 eclec luid meson matrix schaduw stil pion Ceres kwantum luid lepton donker axion + angulair halo stil boson Bottom corona separatie licht axion matrix luid fermion spectrums Magnetar fractal fissie stil meson matrix eclec 3 generatie luid pion Jupiter kwantum nuclairingst stil hyperon generatie 3 eclec luid lepton donker axion Ø eclip B stil graviton Melk ’ galaxy groep licht axion matrix luid fermion – 1 cluster Lokaler atto z fractal ≈ corona y M stil kation angulair separatie pi – magnetisch 1 eclec axion nova n kwantum klasse generatie nuclairingste spectro eclip T luid graviton aurora schaduw 2 groep stil tachyon ≠ - pi 1 heterotisch eclip C luid graviton lokaals stil fermion Weg pi luid meson klassificatie heterotisch 1 pi collap stil tautrino accretie 3 cluster N halo luid pion Saturnus kwantum eclip S stil graviton ± selectrone pi Strato separatie ∙ angulair groepst luid tachyon = lokaliseren stil fermion eclec 2 generatie luid nutrino collap halo N cluster 3 accretie fusie stil baryoningste nova luid lepton 0 galaxy collap stil selectron separatie luid ion BOTTOM statica angulair galaxy 0 stil lepton fusie luid baryoningst nova pi 1 heterotisch stil proton collap 2 C rgb deeltjes – pi luid meson klassificaten accretie 3 cluster N halo fusie stil baryonings nova luid lepton 0 galaxy collap stil hadron 0 corona 1 fractal luid photon separatie stil ion TOP statica angulair spectrum matrix 0 eclip 2 halo luid gluon aurora schaduw groep stil tachyon generatie 2 eclec luid pion collap heterotisch 1 pi collap stil positron luid pion Uranus kwantum galaxy 0 stil lepton fusie luid baryoning nova lokaliserend stil fermion fusie luid baryonerste nova stil lepton 0 galaxy aurora schaduw quasar luid aon collap eclec 2 generatie collap stil electron pi luid meson klassificatens generatie 2 eclec selectronisch galaxy 0 stil lepton fusie luid baryonerst nova separatie stil ion CHARM statica angulair generatie luid muon collap nuclair ° cluster Magnetar matrix groeps stil tachyon pi 1 heterotisch collap luid ion eclec 2 generatie 0 halo 1 atomisch stil pion Neptunes kwantum fusie luid baryoners nova stil lepton 0 galaxy luid graviton collap kwantum logica heterotisch 1 pi collap stil neutron lokaliserende luid fermion halo N cluster 3 accretie separatie stil ion STRANGE statica angulair luid mutrino collap accretie 3 cluster N halo pi stil meson klassificatenst galaxy 0 luid lepton fusie stil baryoner nova donker | luid pion Pluto kwantum licht groeps stil tachyon halo N cluster 3 accretie selectronische separatie luid ion DOWN statica angulair fusie stil baryons nova luid lepton 0 galaxy lokaliserender stil fermion pi 1 heterotisch collap luid kaon aurora schaduw pulsar 0 stil baryon nova collap statica nuclair collap luid neutrino accretie 3 cluster N halo atomisch stil pion Haumea kwantum klasse selectronischer axion Z boson generatie licht matrix 4 pro eclip D luid graviton c 5 matrix licht generatie groep selectronischers axion W boson generatie licht stil tachyon collap matrix 6 m magnetar lokaal aurora schaduw nucleon ¦ separatie luid ion UP statica angulair licht 1 halo stil pion Make kwantum deeltje 2 heterotica eclip U luid graviton collap stil tauon n cluster 3 matrix; make 7 generaties luid meson collap fractal 8 licht matrix stil pion Eris kwantum collap 9 pi heterotische luid lepton collap 0 stil fissie collap luid electrino eclec stil fermion collap ∆ luid fusie collap stil pion – luid hyperon collap galaxy 1 quasar magnetars atoomst eclip shadow fractal aurora boson pi 10 sfeer 2 pulsar Planets matrix 1 e Ruimte ÷ astro 1 quasar atooms spectrum Versum 2 pulsar evolutie Code. Mannelijker/Vrouwelijker, relatief Snelheid u.

Michiel (9 augustus 2010, 16:01)

Bij de derde regel was ik 'm kwijt........

valentino rijhen (17 augustus 2010, 15:47)

Volgens mij suggereert het dat we nu terug in de tijd kunnen gaan.:)

michiel (20 augustus 2010, 13:13)

of vooruit, maar dan alleen achterstevoren....

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje