De Lichtgewicht Behandelplek van Loggia /2 reacties

De Lichtgewicht Behandelplek van Loggia
  • bedrijf: Loggia bv
  • persoon: Rob Poots
  • product: de LW-BHP, ofwel de LichtgeWicht BeHandelPlek

Loggia bv is het eenmansbedrijf van Rob Poots. Eigenlijk is hij interim manager en adviseur in de bouwwereld, maar sinds een tijdje heeft hij daar nauwelijks tijd meer voor. Hij heeft zich helemaal gelanceerd in de productie van de LW-BHP, de lichtgewicht behandelplek. Zo heet de tandartsstoel die hij ontworpen heeft.

Flying Dentist

Bekijk het interview met Rob PootsRobs dochter is Flying Dentist in het Surinaamse Amazonegebied, in regio’s die praktisch onbereikbaar zijn. Zonder tandartsstoel - en dat is daar zo’n beetje standaard - gebeurt de behandeling van patiënten gewoon op een tafel. Niet bepaald ergonomisch, en dat geldt niet alleen voor de patiënt. Daarbij komt dat een tandarts ook een behoorlijke lamp nodig heeft om professioneel te kunnen werken, naast andere hulpmiddelen. Poots’ lichtgewicht tandartsstoel helpt de tandheelkundige zorg in die gebieden effectief aan te pakken.

Waarom de Herman Wijffels Innovatieprijs?

De belangrijkste criteria voor nominatie zijn innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat laatste in de vorm van bijdragen aan sociaal-maatschappelijke doelen of op ecologisch gebied. En het product moet ‘in grote mate toegevoegde waarde leveren aan markt en/of consument.’ Aangezien de LW-BHP daaraan voldoet, kan Poots met zijn stoel meedingen naar de prijs. En hij kan het geld natuurlijk goed gebruiken.
Hij is al een heel eind. De stoel is nu al ruim vier keer zo licht als in het beginstadium, dankzij samenwerking met een bedrijf in Delft dat metalen maakt voor gebruik in de ruimtevaart. De stoel woog in in eerste instantie 30 kilo, en nu nog 7. Dat draagt wel een stuk makkelijker. Maar er moet nog veel meer gebeuren.

Herman Wijffels Innovatieprijs?

In 1999 werd het Herman Wijffels Fonds opgericht. Dit fonds is vernoemd naar Herman Wijffels, die datzelfde jaar afscheid nam als voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Het fonds is ook geïnspireerd door Friedrich Wilhelm Raiffeisen, de grondlegger van onze coöperatieve uitgangspunten (zie www.rabobankgroep.nl).

Het Herman Wijffels Fonds heeft als doel ‘het verlenen van financiële of andere vormen van ondersteuning aan initiatieven, die het coöperatief en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van jongeren bevorderen’. De Innovatieprijs is de realisatie van deze doelstelling.

Als hij de prijs wint?

Dan kan Poots pas echt aan de slag. Voorbeeld: de tandartslampen kosten 4.500 euro per stuk. Nog een voorbeeld: de mal die gebruikt wordt om de eerste stoelen te maken is na de productie van tien stuks versleten. Een nieuwe mal kost tonnen. Tot nu toe heeft Senternovem Poots financieel geholpen, maar de subsidies van die instelling zijn ook eindig.

Wat als hij die niet wint?

Dan zal hij moeten proberen een lening te krijgen. Waarschijnlijk is dat niet zo moeilijk - zijn bank is erg enthousiast over het project - maar mét die prijs zou de ontwikkeling van de LW-BHP een snelle boost krijgen.

Toekomstplannen?

de LichtgeWicht BeHandelPlekPoots is helemaal content met het runnen van zijn nieuwe bedrijf. “Ik moet van alles tegelijk organiseren, ik zit achter de knoppen en geniet ervan”, vertelt hij. En als alles loopt zoals hij graag wil, gebruiken in de toekomst niet alleen tandartsen de stoel. Hij ziet legio mogelijkheden voor bijvoorbeeld Defensie en Artsen zonder Grenzen. Poots: “Met wat aanpassingen kan mijn concept ook als operatietafel gebruikt worden.” Ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is the sky the limit.

Reageren via Facebook

Over Renée Kneppers

Renee Kneppers is journalist en freelancer