Loopt liberalisering Postmarkt uit op drama voor postbodes ? /4 reacties

Loopt liberalisering Postmarkt uit op drama voor postbodes ?

De liberalisering van de Postmarkt kon sommige politieke partijen niet snel genoeg gaan. Wat Europa betreft lopen wij daardoor inmiddels niet alleen voorop qua tempo, het hoefde pas eind 2010, maar zijn we zoals wel vaker, ook nog eens “het braafste jongetje van de klas”. Engeland en Duitsland bijvoorbeeld hebben tot op de dag van vandaag “obstakels ingebouwd”, die eerlijke concurrentie met hen onmogelijk maakt. Daarnaast is er gezien de grote verschillen in beloning en andere arbeidsvoorwaarden in eigen land geen “eerlijk speelveld” aanwezig, hoewel dit wel, zij het gefaseerd, afgesproken was. Het lijkt er sterk op dat, beginnend in Nederland, stukloon hèt nieuwe perspectief voor de postbezorging in de toekomst wordt!

Postbodes de dupe

We kennen nu inmiddels ook de gevolgen. Veelal het betalen van stukloon bij de nieuwkomers op deze markt, Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP dreigend er ontslag voor duizenden full-time postbodes met een vast contract bij TNT dan wel een forse loonsverlaging van ca. 15%.

Als deze verontrustende ontwikkeling niet snel wordt gestopt, lijkt het er sterk op dat we langzaam maar zeker terug gaan naar “de middeleeuwen” als het om arbeidsovereenkomsten gaat. Want behalve stukloon, is er ondermeer geen doorbetaling bij ziekte en vakantie en is men niet verzekerd voor ongevallen tijdens werk. Bovendien zijn er ondanks een gering aantal werkuren beperkingen v.w.b. het verrichten van nevenwerkzaamheden.