Luchtvaart steekt hand in eigen boezem /1 reactie

Luchtvaart steekt hand in eigen boezem

“Belasting op kerosine kan ook voor schonere luchtvaart zorgen.” Deze opmerkelijke uitspraak kwam uit de mond van de directeur van het
Europese Lucht en Ruimtevaart Consortium (EADS), tevens moederbedrijf van Airbus, de heer Louis Gallois.

Verbeteringen

Hij benadrukte dat een en ander wel in samenhang met een veel lager kerosineverbruik door aanzienlijke technische verbeteringen moet plaatsvinden. Gallois ziet deze vorm van overheidsbemoeienis, in tegenstelling tot andere industriemanagers, als een uitdaging om op termijn om te voldoen aan de afgesproken millieunormen. Door de strengere milieu-eisen worden de vliegmaatschappijen volgens hem er tevens toe aangezet hun vloot te moderniseren.

Normen

De millieunormen behelzen dat in 2020 de CO2-uitstoot en het geluid met vijftig procent gereduceerd moeten worden. Gallois verwacht met enige zekerheid dat deze normen gehaald zullen worden. Volgens hem is het ook een bittere noodzaak omdat experts hebben berekend dat het luchtverkeer in de komende 25 jaar drastisch, met wel 161 procent, zal stijgen. Als de afgesproken millieunormen gehaald worden, zal echter de brandstoftoename (kerosine) ’slechts’ 61 procent bedragen.

Ecologisch

Om brandstof te besparen, wordt verwacht dat vliegtuigen er in de naaste toekomst wat futuristischer zullen uitgaan zien. Momenteel wordt er al driftig aan enige modellen gesleuteld. Zelfs aan een soort vliegend luchtkussen wordt gedacht. Een dergelijk ecologisch vliegtuig zou nagenoeg emissieloos moeten kunnen vliegen.

beeld: Bauhaus LuftfahrtDe wetenschappers geven toe dat dit misschien wel erg optimistisch klinkt, maar volgens hen is het op termijn realiteit. Een dergelijke ontwikkeling is volgens hen nodig omdat kerosine steeds duurder wordt, maar daarnaast moet ook een breed draagvlak verkregen worden voor een alsmaar fors groeiende luchtvaart.

Hand in eigen boezem

Dat men in luchtvaartkringen zelf belasting op kerosine als een extra stimulans ziet voor een schonere luchtvaartindustrie is misschien ook om andere redenen zo vreemd nog niet. Recente maatregelen, zoals extra belasting op vervuilende auto’s en subsidie op schone auto’s, gingen hier immers aan vooraf onder de noemer ‘de vervuiler betaalt’. Ook subsidies als aanmoediging op schone energie gaan in die richting.

Door de hand in eigen boezem te steken inzake het terugdringen van CO2 geeft de opvatting van de directeur van EADS weer dat het bedrijf zijn eigen verantwoordelijkheid hierin wil nemen. Deze benadering is opmerkelijk, daar dit positieve geluid in deze branche tot op heden niet of nauwelijks is waargenomen. Sterker nog: juist het tegengeluid was in de media alom te horen en te lezen. De toekomst zal uitwijzen of er inderdaad een ‘ommekeer ten goede’ in het verschiet ligt.

Reageren via Facebook

Over Gerard Ringenaldus

Gerard Ringenaldus heeft - onder meer - een grote interesse in uitvindingen die de mens en het milieu dienen. Hij is in 1947 geboren, gehuwd, en had een carrière van 40 jaar bij de PTT (tegenwoordig Post NL) Na de VUT, is hij al meerdere jaren met pensioen.