Reacties/ Luchtvaart steekt hand in eigen boezem printlink


Hans de Jonge (4 juni 2018, 14:47)

Natuurlijk moet nagedacht worden over zuinigere vliegtuigen maar ernstiger moet nagedacht worden over verandering van brandstof. De olie- en kolenindustrie heeft meer dan een eeuw het monopolie op de voortstuwing van auto's, schepen en vliegtuigen terwijl één sector, de raketbrandstof bijna uitsluitend uit waterstof bestaat. In de tweede wereldoorlog reden bussen in België op ammoniak wegens gebrek aan benzine dat allemaal nodig was voor het leger van Hitler.
Ammoniak is een vorm van vloeibare waterstof NH3, wat dus heel goed benzine en diesel en kerosine kan vervangen. De luchtvaart kan klimaatvast ongebreideld uitbreiden als overgestapt wordt op ammoniak als brandstof. Zie het artikel van Sync: "Ammoniak als schone brandstof". Het elektrisch produceren van ammoniak uit overmaat aan windenergie is de perfecte "batterij" voor windstille dagen. Het is allemaal technisch mogelijk tegen geringe kosten en CO2 emissievrij. Er is niet eens durf voor nodig. Alleen de olielobby stribbelt tegen, maar het is onontkoombaar.
Dus wat belet deze energietransitie? Een gas- en kolencentrale kan je tegen lage kosten ombouwen op ammoniak. Het is een kwestie van politiek wil. De fossiele energiemaatschappij was in de 19e eeuw al gewaarschuwd dat het verstoken van enorme hoeveelheden kolen, olie, gas en hout zal leiden tot een oncontroleerbare opwarming van de aarde. Nu is de opwarming een feit. Wat gaan we eraan doen?

Reageer zelf!

Reactieformulier

Help?
In de reacties kun je zgn. BBcode gebruiken. Dit gaat als volgt:
[b]dikgedrukt[/b] wordt: vetgedrukt
[i]schuingedrukt[/i] wordt: schuingedrukt
[quote]quote[/quote] wordt:
quote
[url=http://www.sync.nl/]link[/url] wordt: link
[img]http://www.anderewebsite.nl/plaatje.jpg[/img] wordt: jouw plaatje