Nieuws/ Machtige teams presteren minder /reageer

door: Marjon Vinck
over: personeel, management, psychologie, productiviteit, bedrijfskunde, sociologie
op: 3 juli 2007

Bij een teamsport als voetbal is het zaak om een team te maken met de beste spelers. Men zou haast zeggen dat dit in het bedrijfsleven ook zo gaat, maar niets is minder waar. Uit onderzoek van promovenda Lindred Greer (Universiteit van Leiden) blijkt dat ‘machtige’ teams minder goed presteren dan een ‘zwakker’ team.

Het onderzoek werd verricht onder 42 teams van een financiële multinational met kantoren in Nederland. De machtige teams beschikten over veel vermogen om controle uit te oefenen over andere teams en de organisatie als geheel. Hiervan was - vanzelfsprekend - minder sprake bij de minder machtige teams. De teams werden getest op hun collectieve beslistaak: hieruit bleek dat de minder machtige teams beter presteerden dan de machtige teams.

Volgens Greer komt dit doordat leden van machtige teams elkaar meer wantrouwen dan leden uit minder machtige teams. Zij geeft het voorbeeld van managers van verschillende onderdelen van een bedrijf, die echter allemaal handelen vanuit een eigenbelang. Hierdoor houden ze informatie achter en kweken ze achterdocht, waardoor de teamprestatie automatisch minder wordt en de productiviteit daalt.

De oplossing voor dit probleem is echter vrij simpel, aldus Greer. Voordat een team begint, moet men het eens worden over de onderlinge machtsverdeling: er zal dan later geen reden zijn om elkaar te wantrouwen en men weet duidelijk wie de ‘baas der bazen’ is. Volgens haar ligt het probleem echter ook bij de bedrijven zelf: “Organisaties geven niet graag toe dat hun topteams niet goed functioneren. Maar dat zijn wel de teams die de toekomst van de organisatie bepalen.”

Reageren via Facebook

Reacties