Marketing heeft er twee p’s bij: pneuma en prosperity /reageer

Pneuma en Prosperity

Het klassieke MVO kader bestaat uit People, Planet en Profit. Maar dat gaat nog over het ‘nu’, de huidige systemen, het produceren tegen zo laag mogelijke kosten en het voorkomen van negatieve effecten op ecosystemen. Dat wordt eco-efficiency genoemd. De P’s van Prosperity (welvaart) en Pneuma (geest) zijn de nieuwe vierde en vijfde marketing P. Deze gaan in op de interactie met de klanten en gaan over hun echte behoefte. Dat is eco-effectiviteit.

Well feeling

Pneuma staat voor ‘geest’ en de oorspronkelijke betekenis was: vitale levensenergie. Waar de P van People ophoudt bij materiële aspecten gaat de P van Pneuma juist in op de geestelijke rijkdom van het leven. Dit is inmiddels geen onderstroom meer in de maatschappij. In de jaren 90 zijn de ideeën van de zogenaamde Culturele Creatieven vanuit Amerika overgewaaid naar Europa. Zij ervaren bijvoorbeeld, dat vaardigheden en contacten belangrijker zijn dan status en bezit.

Naast well-being is well-feeling erg belangrijk, zowel in een zakelijke als consumentenomgeving. De basis is ‘binding’. Binding is ‘ergens bijhoren’ en dat speelt in op de basale behoefte van veiligheid van mensen. In tijden van grote veranderingen is dat erg wezenlijk. Het tweede kenmerk van Pneuma is ‘betekenis’. Producten of bedrijven met betekenis veroorzaken extra prikkels bij mensen. Het sluit aan bij een hoger doel van mensen. Een hoger doel kan zijn een bijdrage willen leveren aan gezondheidsonderzoek. Als voorbeeld: Bij aankoop van een bos bloemen via de webwinkel Frederique’s Choice wordt van elke aankoop een deel geschonken aan borstkankeronderzoek. Als derde en laatste is het aspect ‘waarde’ relevant. De klantwaarde is niet alleen de euro-omzet maar ook de bijdrage van een klantengroep aan de productontwikkeling (co-creatie) of voor de bedrijfscontinuïteit.

Prosperity is transparantie

Prosperity staat voor de verdeling van welvaart. De verdeling van welvaart is belangrijk en het leidt tot economische en politieke stabiliteit. Indirect dragen deze zaken ook bij aan geestelijke stabiliteit. Ook zijn de maatschappij, de economie en het milieu geen losstaande fenomenen maar zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het begrip Prosperity houdt rekening met deze relaties en streeft naar een bepaalde balans.

Voor de marketing van producten is het Prosperity vraagstuk ook relevant. Ook het op de markt brengen van producten staat niet op zich maar is een onderdeel van het drieluik de economie, de maatschappij en het milieu. Een (te) ongelijke verdeling van marges of winsten binnen clusters en ketens leidt vroeg of laat tot spanningen en afbraak. Zaken doen vergt veel meer transparantie. Zonder een zekere openheid inzake risico’s en marges hebben ketens en clusters een kort bestaan en zijn dan niet duurzaam. Marketeers kunnen hierbij het voortouw nemen door zakenpartners, doelgroepen maar ook stakeholders (overheid, NGO’s) in een vroeg stadium te betrekken bij productontwikkeling en bijvoorbeeld positionering van de producten. Naast het creëren van betrokkenheid krijgt de marketeer inzicht in de correcte prijsstelling en positionering.