Marketing van medicijnen is een miljardenindustrie /reageer

Greep

Zijn we met z’n allen in de greep van een medicijnmaffia? Als je Speckens, en de onderzoeken van Vandereycken en Van Deth en die van Elliot beziet, zou je kunnen denken van wel. De Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, de AVGI, schuift die kwalificatie uitdrukkelijk terzijde. Woordvoerder Olivier Remels wijst op de integriteit van de sector en de werkwijzen die onder streng toezicht staan en de laatste jaren zeer veel transparanter zijn geworden. ,,Snoepreisjes zijn verboden en cadeautjes ook'’, zegt Remels. ,,Van congressen georganiseerd door de industrie moeten de wetenschappelijke doelstellingen vooraf duidelijk zijn. En de arts die daar op uitnodiging naartoe gaat, meldt zich bij het visumbureau van het Mdeon.'’ Dat is een in 2006 opgericht samenwerkingsverband van artsen, apothekers en de farmaceutische industrie, met als doelstelling de transparantie en de zelfregulering te stimuleren. Het Mdeon bewaakt samen met de AVGI de gedragscodes. ,,De informatie over geneesmiddelen heeft alleen de farmaceutische industrie, dat bepaalt de werkwijze van de marketing'’, wil Remels nog benadrukken. ,,De productie van een geneesmiddel komt tot stand in samenwerking met de medische wetenschap. Logisch dus dat het voorschrijven van de middelen ook een samenwerking is.'’

Dat ondanks gedragscodes de methoden om pillen aan de man te brengen soms balanceren op het randje van wat wettelijk is toegestaan, vindt in ieder geval de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Hans Hoogervorst. Hij gaat vanaf dit jaar zijn Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek laten doen naar zogenaamde seeding trials , niet-wetenschappelijke studies met een marketingdoel.

Arts

Speckens, Vandereycken en Van Deth en Elliot geven een ontluisterende inkijk in de miljardenindustrie van de medicijnmarketing. ,,Vroeger herkende je de farmaceutische verkoopvertegenwoordiger nog wel eens in een ziekenhuis,'’ schrijft Eliot. ,,Hij was zonder twijfel de best geklede man aanwezig.'’ Strak in het pak moest hij immers een goede indruk maken. Dat is nu anders. ,,Steeds meer artsen werken direct of indirect voor grote farmaceutische bedrijven. De onafhankelijke arts, die op basis van medische overwegingen voorschrijft, gedraagt zich vaker zelf als vertegenwoordiger.'’

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in De Standaard.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Marco van Kerkhoven

Marco van Kerkhoven is bioloog, journalist en onderzoeker bij het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Hij doet promotieonderzoek naar nieuwe media businessmodellen.