Massaclaims: wat bedrijven moeten weten /reageer

Massaclaims: wat bedrijven moeten weten
  • door: Redactie Sync
    over: juridisch
    op: 29 april 2022
  • Sinds de invoering van de WAMCA ligt het aantal massaclaims twee tot drie keer zo hoog dan voorheen.

  • Kroes komt met een aantal interessante inzichten, relevant voor ondernemers.

Sinds de invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) op 1 januari 2020 ligt het aantal massaclaims twee tot drie keer zo hoog dan voorheen. Journalist Ilse Akkermans van de Jurist sprak met Frank Kroes, partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie en gespecialiseerd in onder andere massaclaims. Kroes komt met een aantal interessante inzichten, relevant voor ondernemers.

In de afgelopen maanden hebben een aantal grote massaclaims het nieuws gedomineerd. Zo kregen TikTok en Salesforce flinke privacy gerelateerde vorderingen aan hun broek. Dit komt mede door een bepaling over collectieve actie in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo vertelt Kroes. Volgens de jurist heeft het er alle schijn van dat de AVG zo’n collectieve actie tot schadevergoeding voor privacy-schendingen uitsluit. Er is zoveel te doen rondom de bepaling dat het nog wel eens bij het Europese Hof voor Justitie in Luxemburg kan uitkomen, zo meent hij.

Afwikkeling

Volgens Kroes gaan er nog meer grote zaken volgen. Dit komt vooral door onduidelijkheid rondom de afwikkeling van grote claims. Er is namelijk niets geregeld over hoe stichtingen de schade moeten afwikkelen. Als voorbeeld haalt de jurist de Engelse Trafigura-zaak aan. Dit is een claimclub die er met een deel van de betaalde schadevergoedingen vandoor is gegaan. Zoiets zou niet mogen gebeuren en Kroes stelt dat de wet hierin op dit moment tekortschiet.

Barrières

Ondanks de recente veelvoud aan massaclaims, zijn er wel barrières waar claimers aan moeten voldoen. Zo legt Kroes aan De Jurist uit dat er bepaalde representativiteitseisen zijn. Als partij moet je laten zien dat je een achterban hebt, dat je de groep benadeelden vertegenwoordigt. Ook moet de financiering kloppen en onafhankelijk zijn, dat wil zeggen: op voldoende afstand van de zaak. Verder moet er sprake zijn van een capabel bestuur en Raad van Toezicht. Kort gezegd moet de organisatie de indruk maken dat ze in staat zijn om collectief actie te voeren en hier ook de middelen voor hebben.

Likes

Natuurlijk gaat het ook wel eens fout. Zo ziet Kroes de zaken van The Privacy Collectieve en Salesforce als voorbeelden van hoe het mis kan gaan. Bezoekers konden op de website een like geven voor de collectieve actie. Dit liep op tot 75.000 likes. Vervolgens deden ze de aanname dat het om een representatieve groep ging, maar de Amsterdamse rechtbank dacht hier anders over. Volgens de rechtbank was niet duidelijk wie er achter de likes zaten, en of een like gelijkstaat aan bijvoorbeeld instemming met deelname. De zaak ligt nu bij het hof Amsterdam, zo vertelt de Baker McKenzie advocaat.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Redactie Sync

Sync.nl publiceert artikelen en nieuwsberichten over de toenemende invloed van wetenschap en technologie op de business. Ideeën voor artikelen? Meeschrijven? Laat het ons weten via redactie@sync.nl.