Mediagebruik jongeren blijkt divers /reageer

Mediagebruik jongeren blijkt divers

Lang werd aangenomen dat jongeren goed zijn in het gebruik van interactieve media (internet en games). Eerder werd al bekend dat het niveau van internetvaardigheden van de gemiddelde Nederlander zorgwekkend is. In feite blijkt het gebruik van interactieve media zeer divers te zijn volgens Antoine van der Beemt van de Universiteit Utrecht.

Achtergrond

Antoine van der Beemt onderzoekt, leest, schrijft, coördineert en doceert op het gebied van jeugdcultuur, leren, games en andere interactieve media. Het onderzoek voert hij uit bij de Universiteit Utrecht. Verder werkt hij voor de Fontys Hogeschool ICT en als zelfstandig adviseur.

In een groots opgezet empirische onderzoekstraject heeft hij onderzoek gedaan naar het feitelijk gebruik van internet en games door jongeren. Het onderzoek vond plaats onder meer dan 2000 Nederlandse leerlingen en studenten. Op basis van de uitkomsten van de eerste kleinschalige deelstudie konden vier verschillende typen gebruikers worden onderscheidden, namelijk: Traditionalisten, Gamers, Netwerkers en Producenten. Tevens werden overeenkomstige typen gebruik worden vastgesteld, namelijk consumeren, spelen, uitwisselen en creëren. In een grootschalige vervolgstudie werden deze uitkomsten bevestigd.

Interessant is ook de deelstudie waarin Van der Beemt kijkt naar het ontstaan van interesse in het gebruik van interactieve media. Naaste vrienden en familie blijken daarbij een belangrijke rol te spelen. Het verder ontdekken van deze media gebeurt door uitproberen, informatie opzoeken op internet en hulp vragen aan vrienden.

Het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift geeft een reflectie op het hele onderzoekstraject en wat het belang van dit onderzoek is voor het onderwijs. Terecht stelt Van der Beemt dat zijn onderzoek niet als alomvattende waarheid moet worden gezien, maar als richtinggevend voor het denken over onderwijs en het gebruik van interactieve media daarin.

Voor het onderwijs betekenen de uitkomsten dat er van een ‘one size fits all’ aanpak geen sprake kan zijn, maar dat maatwerk is vereist. Daarnaast zullen docenten moeten beseffen dat jongeren in toenemende mate ook buiten het onderwijs leren.

Vrijdag 17 december promoveert Antoine van der Beemt aan de Universiteit van Utrecht. Het volledige proefschrift kan hier gedownload worden.

Reageren via Facebook

Reacties

Over Jaap Walhout

Jaap Walhout is onderzoeker bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit. Hij doet promotieonderzoek op het terrein van informatievaardigheden. Jaap blogt over informatievaardigheden, onderwijs, economie en internet. Volg hem ook op twitter: http://twitter.com/jaap_w