Medicijn wist trauma's selectief uit het geheugen /5 reacties

Medicijn wist trauma

Pillen tegen traumatische herinneringen, het klinkt als science fiction. Toch hebben wetenschappers met behulp van een medicijn selectief kunnen ingrijpen in het geheugen van mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze week werden de resultaten van dit revolutionaire onderzoek gepubliceerd.

Verlammende spiraal

Militairen, slachtoffers van verkrachting en overlevenden van rampen kunnen in een verlammende negatieve spiraal raken door de indrukken die ze hebben opgedaan. Iedereen die iets ingrijpends heeft meegemaakt, zonder iets aan die situatie te kunnen veranderen, kan PTSS krijgen. Voortdurende flashbacks, extreme waakzaamheid, uitputtend slaapgebrek en plotselinge woedeuitbarstingen: PTSS-patiënten worden vaak helemaal opgeslokt door hun traumatische herinneringen.

Herinnering dempen

“We willen die traumatische herinnering dempen, zodat het niet zo overweldigend is,” zegt professor Karim Nader van de Canadese universiteit McGill. Professor Nader werd onlangs door Forbes uitgeroepen tot een van de tien mensen die de wereld zouden kunnen veranderen. Zijn nieuwe onderzoek geeft een fascinerende blik op de werking van het brein.

Opzet onderzoek

Professor Nader vroeg PTSS-patiënten zich de traumatische gebeurtenis te herinneren en gedetailleerd op te schrijven. Daarna kregen de patiënten een pil. Die pil bevatte bij de helft van de patiënten het medicijn propranolol, de overige patiënten kregen een placebo. Na een week kregen de patiënten hun eigen trauma voorgelezen. De patiënten die behandeld waren met propranolol vertoonden daarbij significant minder fysieke stressreacties.

Emotionele lading

De verklaring is spectaculair. Propranolol wordt op dit moment vooral gebruikt tegen hoge bloeddruk. Maar het medicijn blijkt ook het hersendeel te blokkeren dat een emotionele lading meegeeft aan herinneringen. Normaal gesproken is het koppelen van emotie aan een herinnering erg nuttig. Want gebeurtenissen die gepaard gaan met grote angst zijn vaak zeer belangrijk en moeten goed ingeprent worden in het geheugen. Bij PTSS is dit mechanisme echter ontspoord en werkt het contraproductief. In dat geval is propranolol bruikbaar omdat het voorkomt dat een gebeurtenis als belangrijk wordt opgeslagen in het geheugen.