Nieuws/ Meer ziekte en sterfte door klimaatverandering /1 reactie

door: Cindy Curré
over: milieu, gezondheid
op: 17 september 2008

De komende tientallen jaren zal klimaatverandering zorgen voor meer ziekte en sterfte door hitte. Ook breidt de ziekte van Lyme zich door tekenbeten verder uit. Dit blijkt uit een rapport van onderzoekers van Erasmus MC, Universiteit Maastricht, het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Huidkanker en staar

De onderzoekers hebben gekeken naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de afbraak van de ozonlaag voor de volksgezondheid. Naast sterfte en ziekte door hittestress en een toename van de ziekte van Lyme, noemen zij ook meer en ernstiger klachten van allergische aandoeningen en meer voedselvergiftiging. Ook zal door de verhoogde blootstelling aan ultraviolette straling het aantal gevallen van huidkanker en staar waarschijnlijk toenemen. Overigens staat daar tegenover dat de sterfte door winterkoude mogelijk juist afneemt. Het gaat waarschijnlijk om enkele honderden sterfgevallen en enkele duizenden ziektegevallen extra per jaar.

Om de gevolgen van hittegolven te verminderen, kunnen wel maatregelen worden getroffen, zoals bouwrichtlijnen voor koelere huizen en zorginstellingen, stadsplanning met meer groenvoorziening en voorlichting aan publiek en mantelzorgers.

Langere termijn

De auteurs van het rapport pleiten voor meer onderzoek op dit terrein. Ze maken zich vooral zorgen over de langere termijn. In de tweede helft van deze eeuw zal de betekenis van klimaatverandering voor de Nederlandse volksgezondheid naar verwachting fors toenemen. Op korte termijn zijn de gezondheidsrisico’s in lage-inkomenslanden en regio’s met minder gematigde klimaten veel groter dan die voor de Nederlandse bevolking.

Reageren via Facebook