Nieuws/ Minister van Justitie gaat Stichting Thuiskopie streng volgen /2 reacties

door: Merien ten Houten
over: eigendomsrecht, regelgeving, rechten
op: 29 maart 2007

Minister Hirsch Ballin van Justitie neemt maatregelen om de problemen bij Stichting de Thuiskopie aan te pakken, zo heeft het ministerie bekendgemaakt. Stichting de Thuiskopie is aangewezen door de Minister van Justitie om de Thuiskopievergoeding te incasseren bij de fabrikanten en importeurs, en om deze weer te verdelen onder de rechthebbenden. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) controleert de Stichting de Thuiskopie.

Het College deed onderzoek naar aanleiding van klachten over de financiële verantwoording en het verdelen van geïncasseerde gelden onder rechthebbenden. In de eindrapportage staat dat er bij de ingeschakelde verdeelorganisaties in de loop der jaren ongeveer 57 miljoen euro is opgebouwd voor verdeling onder rechthebbenden die niet kunnen worden getraceerd en soms ook niet (meer) bestaan.

Hirsch Ballin heeft de stichting opgedragen de gelden zo snel mogelijk te verdelen. Geld dat niet aan artiesten kan worden uitgekeerd, moet terugvloeien naar de fabrikanten. Zolang de geïncasseerde vergoedingen niet zijn verdeeld handhaaft de minister het thuiskopiestelsel. Daarom blijven de vastgestelde tarieven en de lijst van heffingplichtige voorwerpen, waaronder de blanco cd en dvd, voorlopig tot 1 januari 2009 ongewijzigd. Daarnaast wordt de jaarrekening van Stichting de Thuiskopie openbaar gemaakt. Verder wordt de Stichting de Thuiskopie verplicht om de geïnde gelden binnen drie jaren volgend op het jaar van de incasso te verdelen.

Reageren via Facebook